Články – 6. stránka – ŘEŠÍM NEMOVITOST
3 září, 2023

Vedlejší náklady při nákupu novostavby

Nákup novostavby je z investičního hlediska a z hlediska absolutní „novoty“ vždy lákavou záležitostí. Cokoli, co je zcela nové a nepoužívané, má krásný čistý nový „kabát“, který je zpravidla potěchou pro oko i pro bydlení prvního uživatele bytu. Nicméně při výběru nového bytu od developera, doporučuji z hlediska financí zjistit dopředu několik zdánlivých maličkostí. Naprostým základem je zjištění, co vše...
27 srpna, 2023

Jak umořit hypotéku

Poměr hodnoty nemovitosti a celkového dluhu u banky je důležitý především z hlediska schopnosti splatit bance dluh tak, aby vám na jeho splacení stačily finance získané z prodeje. Pro umoření hypotéky prodejem nemovitosti mohou být rizikové hypoteční úvěry se 100% LTV. Bance nikdy nevracíte jen tu částku, kterou jste si půjčili, ale vždy od vás bude chtít vrátit nějakou část peněz navíc. Proto pokud budete realizovat prodej ve...
20 srpna, 2023

Údržba novostavby

Když je něco zcela nové, je to zpravidla pohledově pěkné, čisté, bez známek opotřebení a plně funkční. Nejen u běžného movitého majetku, jako je například automobil, telefon, počítač, nábytek, apod., je při nesprávném zacházení, či špatné údržbě, z věci nové velmi rychle věc nehezká, nefunkční, či dokonce odpudivá. Řeč je, jak jinak, než o nemovitostech. U starších nemovitostí ve starší zástavbě si tak nějak všichni zvykli, že mají...
13 srpna, 2023

Jak prodat spoluvlastnický podíl

Spoluvlastnický podíl je stejně jako výlučné vlastnictví, či vlastnictví v rámci společného jmění manželů, jedním ze způsobů, jak nemovitost vlastnit. Oproti výlučnému vlastnictví (nemovitost vlastní pouze jedna osoba) a společnému jmění manželů (nemovitost vlastní dvě osoby – manželé, ale každý má 100%, nikoli jednu polovinu), má spoluvlastnický podíl svá specifika. Výlučné...
6 srpna, 2023

Může dítě pronajímat nemovitost?

Ano. Celkem jednoduchá a jednoznačná odpověď na ne úplně jednoduchý úkon. Vlastníkem nemovitosti se může stát i nezletilá osoba. Nemovitost může být dítěti darována, avšak častějším důvodem nabytí nemovitosti bývá bohužel úmrtí příbuzného (nejčastěji rodiče). U nezletilého vlastníka nemovitosti fungují stejná pravidla jako u zletilé, avšak nesvéprávné osoby. Nezletilá/nesvéprávná...
30 července, 2023

Dilema zda pronajmout, nebo prodat nemovitost?

Pronajmout, nebo prodat nemovitost, je otázka, kterou si klade spoustu majitelů nemovitostí. Kor v současné době, kdy poprvé od roku 2015 začaly ceny některých nemovitostí stagnovat a určité typy dokonce i lehce klesly na ceně. Základním parametrem, dle kterého se rozhodovat, je odpověď na otázku: „Co provedu s penězi získanými z prodeje?“. V dnešní době více, než kdy jindy není...
23 července, 2023

Co se zapisuje do katastru nemovitostí

S pojmem katastr nemovitostí se setkává i laická veřejnost celkem často. Zpravidla každý člověk alespoň jednou za život má co dočinění s tímto úřadem. Někteří díky vlastnictví nemovitosti, jiní, kteří nemovitost nikdy nevlastnili, mohli řešit například nemovitost v rámci dědického řízení, apod. Co to tedy ten (zkráceně) katastr je a čeho všeho se týká? Katastr nemovitostí slouží pro...
16 července, 2023

Pokuty při koupi a prodeji nemovitosti

V průběhu prodeje a koupě nemovitosti se dohaduje spoustu věcí. Nejde jen o to, co, kdo kupuje a prodává, a za kolik, ale i v jakém stavu bude nemovitost přebírána a předávána, co je a co naopak není součástí prodeje, atd. Ve smluvní dokumentaci se vymezují práva a povinnosti jednotlivých stran/účastníků, termíny a mnoho dalších podmínek. Zároveň je potřeba si uvědomit...
9 července, 2023

Jak řešit úmrtí nájemce

Bohužel existují situace, kdy jsou pronajímatelé nuceni řešit nestandardní situaci. Pomineme-li nepříjemnosti spojené s vymáháním dlužného nájemného, či řešení zničené nemovitosti, kterou poškodil nájemník, nebo případ, kdy se nájemci odmítají odstěhovat, opravdu nestandardní situací může být úmrtí nájemníka v nemovitosti pronajímatele. Při úmrtí nájemníka může nastat několik situací. Zemře-li nájemník přímo v...
KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka