Články | Jak ukončit nájem s neplatičem

Jak ukončit nájem s neplatičem

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Jak ukončit nájem s neplatičem
10 prosince, 2023

Jak ukončit nájem s neplatičem

U neplatícího nájemníka může být často problém lidově řečeno „se ho zbavit“. A samozřejmě je cílem, „zbavit se ho“ s co nejmenší újmou jak finanční, tak i majetkovou.

Dle současné legislativy může pronajímatel ukončit s okamžitou platností pronájem nájemci jen za určitých podmínek a vždy je rozdíl, pokud nájemce komunikuje, nebo nekomunikuje. V případě absolutního nekomunikování nájemce je možné vstoupit do pronajaté nemovitosti, avšak za přítomnosti policie. Důvodem nemusí být jen neplacení nájemného, ale rovněž se mohlo nájemci cokoli stát. A jestliže nekomunikuje, ať už z jakéhokoli důvodu, rozhodně doporučuji doprovod policie. Mimo jiné je to i ochrana pronajímatele, aby v budoucnu nemohl nájemník kohokoli nařknout například z krádeže, či poškození nájemníkových věcí, apod. Pokud nájemník v nemovitosti nebude zastižen, minimálně bude mít majitel možnost zjistit stav pronajímaného majetku. A v neposlední řadě bude existovat i záznam u policie o tom, co se v nemovitosti odehrálo.

Jestliže nájemník alespoň trochu komunikuje a třeba jen neustále slibuje, jak nájem uhradí, apod., doporučuji nechat si od advokáta vypracovat dohodu o ukončení nájmu a rovněž výzvu k zaplacení pohledávek majitele. Nájemníka doporučuji kontaktovat výhradně písemnou formou (mail, sms, doporučený dopis na trvalou adresu, ale i na adresu pronajaté nemovitosti, není-li shodná s trvalou adresou). Ideální je kombinace všech těchto způsobů a rovněž by měla těmto krokům předcházet i nějaká historie výzev k úhradám dlužného nájemného prostřednictvím sms, e-mailů, a i historie telefonátů, kdy se pronajímatel snažil nájemce zkontaktovat. Pokud se platební morálka neplatiče nelepší, je na místě zaslat mu oficiální výzvu k úhradě dlužného nájemného a dohodu k ukončení nájmu. Spolu s tím by se měl majitel snažit dohodnout termín ke zpětnému převzetí nemovitosti. Jestliže se s neplatičem stále není možné dohodnout na ukončení pronájmu a vypořádání závazků, opět vše směřuje k řešení za pomoci policie, právníka a soudu.

V případě, kdy ale nájemník komunikuje a bude souhlasit s ukončením nájmu dříve, než vyprší termín v nájemní smlouvě na dobu určitou, avšak nemá uhrazené své závazky, doporučuji připravit dohodu o ukončení nájmu, výzvu k zaplacení, a zaslání žádosti o úhradu dlužné částky na bankovní účet před tím, než se pronajímatel s nájemníkem setkají v nemovitosti při zpětném převzetí. Když pronajímateli vrátí klíče od nemovitosti s pouhým příslibem, že vše uhradí, dlužnou částku pronajímatel nemusí už nikdy vidět. Pokud nedojde k úhradě dluhu na bankovní účet nejpozději den před předáním nemovitosti zpět pronajímateli, je dobré vyzvat formou sms a mailem nájemce k tomu, aby dlužnou částku přinesl v hotovosti na dohodnuté setkání při předání nemovitosti. Zároveň může pronajímatel nabídnout i to, že s sebou vezme naopak on v hotovosti vratnou kauci, kterou nájemci na místě vrátí, bude-li nemovitost v pořádku. Pro tento případ je důležité mít připravenou jak dohodu k ukončení nájmu, tak výzvu k zaplacení dluhu, a i potvrzení o převzetí dlužné částky a o převzetí vratné kauce v hotovosti. Může se samozřejmě stát i to, že nájemce přijde bez peněz (opět) s nějakou výmluvou. V tomto případě doporučuji nechat si podepsat výzvu k úhradě/uznání dluhu a klidně i včetně procentuálně vyjádřeného penále, nebo fixního penále za každý den prodlení platby.

Ať už je situace jakákoli, vždy je potřeba být připraven na několik variant, které mohou nastat, a rovněž doporučuji mít s sebou ještě alespoň jednu osobu navíc, jako svědka. Může jí být klidně někdo další z rodiny (kdo není majitelem nemovitosti), ale lepší volbou je například realitní makléř, či právní zástupce.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka