Články – 5. stránka – ŘEŠÍM NEMOVITOST
1 října, 2023

Konec ročních nájemních smluv?

Není smlouva jako smlouva a obzvlášť ta nájemní. V dřívějších dobách se nájemní smlouvy uzavíraly na dobu neurčitou. S vývojem legislativy, která reagovala hlavně na základě zkušeností, kdy v praxi někteří nájemníci začali být velmi vynalézaví, se postupně upustilo od smluv na dobu neurčitou, a přešlo se na smlouvy s dobou určitou. Protože občanský zákoník postupně více a více chránil...
24 září, 2023

U novostaveb nižší úrok?

Ano, ale jak u kterých… Aktuální stav na trhu s nemovitostmi vykazuje první známky mírně klesajících úrokových sazeb u hypotečních úvěrů. S raketovým zvyšováním úrokových sazeb v průběhu předchozího roku a půl došlo k mírnému poklesu cen některých nemovitostí. Nicméně i přes to poptávka o něco klesla, neboť navzdory levnější nemovitosti byl vysoký úrok u hypotéky natolik dominantní, že se měsíční splátka stala pro...
17 září, 2023

Cenové rozdíly nemovitostí

Cenové rozdíly mezi nemovitostmi nejsou způsobené jen rozdíly ve velikostech, nebo v lokalitách. Parametrů, kterými jsou ceny určovány, je nespočetně mnoho, ale níže nastíním alespoň ty nejzákladnější. Představíme-li si, že následující nemovitosti budou všechny ve stejné lokalitě a o stejné velikosti (můžeme tedy vynechat faktor cenového rozdílu z důvodu lepšího/horšího umístění a z důvodu odlišnosti ve velikosti), můžeme se...
10 září, 2023

Praha pouze pro bohaté

Hlavní město Praha je chtě nechtě „srdcem Evropy“. Je metropolí, která se stále rozšiřuje a nabývá na svém významu. Je též hostitelkou velkého procenta populace, která v Praze nejen pracuje, ale také bydlí, a to navzdory svému „nepražskému“ původu. Zůstane tomu tak i nadále, nebo se časy mění? Tak, jak donedávna Praha koncentrovala nejen pracovní příležitosti, ale také možnosti bydlení, tak stejně tak se velká hostitelka začíná postupně, ale jistě...
3 září, 2023

Vedlejší náklady při nákupu novostavby

Nákup novostavby je z investičního hlediska a z hlediska absolutní „novoty“ vždy lákavou záležitostí. Cokoli, co je zcela nové a nepoužívané, má krásný čistý nový „kabát“, který je zpravidla potěchou pro oko i pro bydlení prvního uživatele bytu. Nicméně při výběru nového bytu od developera, doporučuji z hlediska financí zjistit dopředu několik zdánlivých maličkostí. Naprostým základem je zjištění, co vše...
27 srpna, 2023

Jak umořit hypotéku

Poměr hodnoty nemovitosti a celkového dluhu u banky je důležitý především z hlediska schopnosti splatit bance dluh tak, aby vám na jeho splacení stačily finance získané z prodeje. Pro umoření hypotéky prodejem nemovitosti mohou být rizikové hypoteční úvěry se 100% LTV. Bance nikdy nevracíte jen tu částku, kterou jste si půjčili, ale vždy od vás bude chtít vrátit nějakou část peněz navíc. Proto pokud budete realizovat prodej ve...
20 srpna, 2023

Údržba novostavby

Když je něco zcela nové, je to zpravidla pohledově pěkné, čisté, bez známek opotřebení a plně funkční. Nejen u běžného movitého majetku, jako je například automobil, telefon, počítač, nábytek, apod., je při nesprávném zacházení, či špatné údržbě, z věci nové velmi rychle věc nehezká, nefunkční, či dokonce odpudivá. Řeč je, jak jinak, než o nemovitostech. U starších nemovitostí ve starší zástavbě si tak nějak všichni zvykli, že mají...
13 srpna, 2023

Jak prodat spoluvlastnický podíl

Spoluvlastnický podíl je stejně jako výlučné vlastnictví, či vlastnictví v rámci společného jmění manželů, jedním ze způsobů, jak nemovitost vlastnit. Oproti výlučnému vlastnictví (nemovitost vlastní pouze jedna osoba) a společnému jmění manželů (nemovitost vlastní dvě osoby – manželé, ale každý má 100%, nikoli jednu polovinu), má spoluvlastnický podíl svá specifika. Výlučné...
6 srpna, 2023

Může dítě pronajímat nemovitost?

Ano. Celkem jednoduchá a jednoznačná odpověď na ne úplně jednoduchý úkon. Vlastníkem nemovitosti se může stát i nezletilá osoba. Nemovitost může být dítěti darována, avšak častějším důvodem nabytí nemovitosti bývá bohužel úmrtí příbuzného (nejčastěji rodiče). U nezletilého vlastníka nemovitosti fungují stejná pravidla jako u zletilé, avšak nesvéprávné osoby. Nezletilá/nesvéprávná...
KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka