Články – 4. stránka – ŘEŠÍM NEMOVITOST
12 března, 2023

Typy vlastnictví nemovitostí

Nemovité věci mohou mít nejen různé vlastníky (fyzické osoby, právnické osoby, stát, městské části, obce, apod.), ale rovněž i vlastnictví samotné může mít různé podoby. Některý typ vlastnictví je veřejnosti obecně známý, avšak každý typ má svá specifika, a jejich rozdílnosti často vyvstanou až v souvislosti s určitými kroky (např. když se nemovitost prodává, dědí, atd.). Mezi tři nejčastější typy vlastnictví patří „společné jmění manželů“...
5 března, 2023

Pravidla u daně z nabytí a DPH

Od roku 2020 má většina lidí v paměti, že daň z nabytí nemovitých věcí je již plošně zrušena. Ano, je pravdou, že tento typ daně byl v roce 2020 zrušen (se zpětným účinkem), nicméně v některých případech stále trvá povinnost daň hradit. Zlomovým datem pro placení a neplacení daně z nabytí nemovitých věcí, je jejich nabytí nejpozději v prosinci 2019. Tzn. že vklad do katastru nemovitostí byl povolen katastrálním úřadem v průběhu...
2 března, 2023

Zdanění družstevních bytů, restitucí a odstupné

V předchozím článku „Daň z příjmů při prodeji bytu, domu, garáže,…“ byly popsány nejčastější případy prodejů nemovitých věcí v souvislosti s jejich zdaněním, respektive s osvobozením od daně z příjmů fyzických osob. Dani z příjmů však podléhají i jiné typy nemovitostí, které se liší způsobem nabytí, či typem vlastnictví. Specifickým typem nemovitosti jsou družstevní byty. Ačkoli se fyzicky...
26 února, 2023

Daň z příjmů při prodeji bytu, domu, garáže,…

Protože se daň z příjmů právnických osob řídí při zdaňování vyhláškami Ministerstva financí a Českými účetními standardy, zaměřím se v tomto článku spíše na daň z příjmů fyzických osob při prodeji nemovitosti. Na řešení daní mají právnické osoby přece jen většinou své odborníky (účetní a daňové poradce), kdežto nepodnikající lidé, kteří svou nemovitost prodávají třeba i jen jednou za...
23 února, 2023

Daň z nemovitých věcí – co, kdo, kdy

Daň z nemovitých věcí platí 1x ročně každý vlastník nemovitosti, která je v osobním vlastnictví. Hned na začátku můžeme vyloučit družstevní byty, neboť byť se jedná fyzicky o nemovitosti, z hlediska právní úpravy není družstevní byt bytem, ale družstevním podílem. I z hlediska daně z nemovitých věcí se tak jedná o podíl, nikoli o nemovitost. Daň z nemovitých věcí se tedy družstevních bytů vůbec netýká...
19 února, 2023

Daně u nemovitostí

S nemovitostmi je spojeno hned několik typů daní. Jedná se především o daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň z nabytí nemovité věci, daň z nemovité věci, daň dědická a daň darovací. Některé zmíněné daně již neexistují, respektive jsou zařazeny pod jiný typ daně. A ne všechny daně se týkají všech lidí a všech případů. Existuje spousta výjimek, na koho a při čem se jaká daň vztahuje, a kdo a za jakých...
16 února, 2023

Limity při žádosti o hypotéku

Při žádosti o hypoteční úvěr se žadatelé setkávají s různými typy limitů, které jim jejich plány v poslední době často překazí, či minimálně velmi ztíží. Obecně vzato se jedná o velmi spojené „nádoby“. Limitem nemusí být jen nedostatečný příjem, ale také vyšší zadluženost, nedostatek vlastních financí, atd. Čím vyšší má žadatel dluhy (stávající úvěry, finanční závazky, apod.), tím vyšší je potřeba mít příjem (nebo žádat nižší částku k zapůjčení)...
12 února, 2023

Problémy s hypotékou – refinancování

V předchozím článku „Problémy s hypotékou – DTI a DSTI“ jsem nastínila problematiku získávání nového, či dalšího úvěru v případech, kdy žadatel o hypoteční úvěr má sice slušný měsíční příjem, ale má zároveň už existující úvěry, jejichž splátky tvoří téměř, či zcela 45% jeho čistého příjmu. Respektive se započtením požadovaného (plánovaného) úvěru přesáhne hranici 45% čistého příjmu. Problémy s...
5 února, 2023

Problémy s hypotékou – DTI a DSTI

Problémy s hypotékou mohou být různého charakteru. A často také mohou mít různá řešení, i když se na první pohled může zdát daná situace neřešitelná. Potíže s hypotečním úvěrem mohou mít mnoho podob. Stávající hypotéka může být překážkou k realizaci dalších/jiných plánů. Ne všem žadatelům o druhou/další hypotéku je bankou vyhověno. Bez ohledu na to, jak velkou částku od...
KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka