Články | Rady & řešení

Články

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články
20 srpna, 2023
Údržba novostavby
Když je něco zcela nové, je to zpravidla pohledově pěkné, čisté, bez známek opotřebení a plně funkční. Nejen u běžného movitého majetku, jako je například automobil, telefon, počítač, nábytek, apod., je při nesprávném zacházení, či špatné údržbě, z věci nové velmi rychle věc nehezká, nefunkční, či dokonce odpudivá. Řeč je, jak jinak, než o nemovitostech. U starších nemovitostí ve starší zástavbě si tak nějak všichni zvykli, že mají...
13 srpna, 2023
Jak prodat spoluvlastnický podíl
Spoluvlastnický podíl je stejně jako výlučné vlastnictví, či vlastnictví v rámci společného jmění manželů, jedním ze způsobů, jak nemovitost vlastnit. Oproti výlučnému vlastnictví (nemovitost vlastní pouze jedna osoba) a společnému jmění manželů (nemovitost vlastní dvě osoby – manželé, ale každý má 100%, nikoli jednu polovinu), má spoluvlastnický podíl svá specifika. Výlučné...
6 srpna, 2023
Může dítě pronajímat nemovitost?
Ano. Celkem jednoduchá a jednoznačná odpověď na ne úplně jednoduchý úkon. Vlastníkem nemovitosti se může stát i nezletilá osoba. Nemovitost může být dítěti darována, avšak častějším důvodem nabytí nemovitosti bývá bohužel úmrtí příbuzného (nejčastěji rodiče). U nezletilého vlastníka nemovitosti fungují stejná pravidla jako u zletilé, avšak nesvéprávné osoby. Nezletilá/nesvéprávná...
30 července, 2023
Dilema zda pronajmout, nebo prodat nemovitost?
Pronajmout, nebo prodat nemovitost, je otázka, kterou si klade spoustu majitelů nemovitostí. Kor v současné době, kdy poprvé od roku 2015 začaly ceny některých nemovitostí stagnovat a určité typy dokonce i lehce klesly na ceně. Základním parametrem, dle kterého se rozhodovat, je odpověď na otázku: „Co provedu s penězi získanými z prodeje?“. V dnešní době více, než kdy jindy není...
23 července, 2023
Co se zapisuje do katastru nemovitostí
S pojmem katastr nemovitostí se setkává i laická veřejnost celkem často. Zpravidla každý člověk alespoň jednou za život má co dočinění s tímto úřadem. Někteří díky vlastnictví nemovitosti, jiní, kteří nemovitost nikdy nevlastnili, mohli řešit například nemovitost v rámci dědického řízení, apod. Co to tedy ten (zkráceně) katastr je a čeho všeho se týká? Katastr nemovitostí slouží pro...
16 července, 2023
Pokuty při koupi a prodeji nemovitosti
V průběhu prodeje a koupě nemovitosti se dohaduje spoustu věcí. Nejde jen o to, co, kdo kupuje a prodává, a za kolik, ale i v jakém stavu bude nemovitost přebírána a předávána, co je a co naopak není součástí prodeje, atd. Ve smluvní dokumentaci se vymezují práva a povinnosti jednotlivých stran/účastníků, termíny a mnoho dalších podmínek. Zároveň je potřeba si uvědomit...
KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka