Články | Rady & řešení

Články

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články
18 prosince, 2017
Jak uhradit daň z nabytí? A obejde se to bez znaleckého posudku?
Kdy podat daňové přiznání a jak daň zaplatit? Daňové přiznání musí kupující podat nejpozději do konce třetího měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém se stal vlastníkem (dle data, kdy byl proveden zápis vlastnického práva v katastru nemovitostí) finančnímu úřadu, který je místně příslušný dle toho, kde se nachází koupená nemovitost. Příklad: koupíte-li nemovitost např. na...
4 prosince, 2017
Právo stavby – O co vlastně „jde“?
Co si pod pojmem „právo stavby“ představit? Ačkoli je právo stavby věc nemovitá, nelze si na něj fyzicky „sáhnout“, nebo ho vidět tak, jako například fyzicky vidíte pozemek, rodinný dům, nebo byt. Lze si jej představit jako právo mít na pozemku nebo pod pozemkem jiné/cizí osoby stavbu. Dle Nového občanského zákoníku se jakákoli nově stavěná nemovitost automaticky stává součástí pozemku...
20 listopadu, 2017
Zadarmo ani „kuře nehrabe“, aneb neexistuje makléř bez provize
Dostali jste nabídku od makléře, že vám prodá vaši nemovitost a provizi od vás nebude chtít? Nenechte se mýlit touto lákavou nabídkou. V dnešní době nikdo nepracuje zadarmo. V čem tkví podstata této nabídky? Bohužel jde jen o psychologický efekt vzbudit ve vás pocit, že ušetříte. Ačkoli jste v pozici prodávajícího, zkuste si na chvíli představit, že jste kupující. Budete řešit jenom část nákladů...
6 listopadu, 2017
Pronájem komerční nemovitosti
Základní práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy. Jako podnikatelské prostory lze pronajmout prostor nebo místnost, jejímž účelem je provozování podnikatelské činnosti, a slouží-li převážně k podnikání. V nájemní smlouvě by měl být jasně specifikován typ podnikání, tedy činnost, kterou bude podnikatelský subjekt v prostorech provozovat. Nájemce pak nemůže sám od sebe...
23 října, 2017
Prodáváte spoluvlastnický podíl? Od 1.1.2018 pozor na předkupní právo!
Každý ze spoluvlastníků může do 31.12.2017 prodat svůj spoluvlastnický podíl komukoli bez souhlasu a přednostního nabídnutí podílu ostatním spoluvlastníkům. S novelou občanského zákoníku (zák. 460/2016 Sb.) nabývá účinnosti od 1.1.2018 opětovné předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci. Co znamená předkupní právo? Jedná se o závazek vlastníka nabídnout předkupníkovi...
9 října, 2017
Úrokové sazby pro měsíc září a říjen
Výše úrokových sazeb se pro měsíc září a říjen výrazně nezměnily. K postupnému navyšování úrokových sazeb dochází pouze u Expobank, naopak ke zlevňování přistoupila pouze Raiffeisenbank. Pro budoucí žadatele doporučuji sledovat Raiffeisenbank, která opět pořádá  až do 30. listopadu 2017 tradiční „Hypodny“. Zájemci mohou získat sazby nižší až o jeden procentní bod.
KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka