Články | Prodej nemovitosti opatrovníkem

Prodej nemovitosti opatrovníkem

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Prodej nemovitosti opatrovníkem
9 září, 2018

Prodej nemovitosti opatrovníkem

Již nějakou dobu se staráte o svého nesvéprávného příbuzného – rodiče, prarodiče, tetu, strýce… Možná i řadu let již figurujete jako oficiálně stanovený opatrovník. Velmi často přichází fáze, kdy začne být péče náročná nejen z hlediska času a energie, ale také z hlediska financí. Co si budeme povídat, od státu se valné finanční podpory nedočkáte, a přitom velmi často kvůli soustavné péči máte i váš vlastní výdělek velmi omezen, či úplně znemožněn. Finance tak velmi rychle a snadno nedostačují na běžný provoz a zajištění běžné péče o opatrovaného, natož na možnost dopřát opatrovanému lepší péči. Právě z těchto důvodů, má-li opatrovaný nějaký majetek, začnete přemýšlet o jeho zpeněžení. Ať už se jedná o věc movitou či nemovitou, u hodnotnějšího majetku potřebujete mít jeho prodej vždy schválen opatrovnickým soudem. Zůstaneme-li nyní u většinou té nejhodnotnější věci, kterou může opatrovaný vlastnit, tedy u nemovitosti, postup, jak požádat opatrovnický soud o souhlas s prodejem, se může lišit.

Každý opatrovaný „spadá“ pod opatrovnický soud místně příslušný dle trvalého bydliště. Vždy se tedy rovnou (i v případě zjišťování pouze obecných informací) obracejte přímo na ten, se kterým danou záležitost budete řešit. V případě prodeje nemovité věci opatrovaného nejčastěji požaduje opatrovnický soud nejen žádost o schválení prodeje, ale spolu s ní již rovnou i konkrétní smluvní dokumentaci související s prodejem, konkrétního kupujícího, konkrétní kupní cenu a nesmíme zapomenout ani na konkrétní již vypracovaný soudně znalecký posudek na hodnotu předmětné nemovitosti. Můžete se však setkat i s tím, že některý soud si vyžádá nejprve samotnou žádost o souhlas s prodejem, na základě které vám vystaví předběžný souhlas. A až „ve druhém kole“ budete soudu dokládat konkrétní smlouvy s konkrétním kupujícím za konkrétní cenu a s požadovaným posudkem na hodnotu nemovitosti dle soudního znalce pro finální stanovisko soudu. Z důvodu těchto odlišností doporučuji obracet se od samého začátku i s obecnými dotazy na příslušný opatrovnický soud.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT