Články | Zbavení opatrovnictví

Zbavení opatrovnictví

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Zbavení opatrovnictví
2 září, 2018

Zbavení opatrovnictví

Jste v roli opatrovníka, který se opravdu stará a snaží se maximálně pečovat o opatrovaného, který již fyzicky a psychicky není schopen samostatného fungování, a našel se někdo, kdo vaši péči napadá? Případně se snaží zbavit vás opatrovnictví s jasným cílem získat vlastní prospěch?

Málo kdy tato situace v praxi vzniká u opatrovnictví příbuzného, jehož „jmění“ je tak maximálně ve výši důchodu, či „směšných“ sociálních dávek. Důvod je jednoduchý. Mnoho lidí si nebere servítky, morálně se zabrzdila ještě před Středověkem, a „razí“ teorii, že majetek, který opatrovaný má, už stejně nestihne, nebo nezvládne využít, tudíž jeho ztráta opatrovanému neublíží a jim „pomůže“. A nejsmutnějším faktem je, že se tohoto opatrovaný dočká většinou od těch nejbližších. Co dělat? Jak se bránit spárům chtivého příbuzenstva, které na prvním místě rozhodně nemá blaho opatrovaného?

Plníte-li roli opatrovníka řádně a ve prospěch opatrovaného, dá se říci, že se nemusíte zbavení opatrovnictví bát. Nicméně není dobré brát žádost druhé strany o změnu opatrovníka úplně na lehkou váhu. Přece jen nemáte zodpovědnost pouze za sebe. Dojde-li na opatrovnický soud požadavek na změnu opatrovníka, je soud povinen řádně přezkoumat a posoudit důvody, proč je tento krok požadován. V této fázi se nesnažte napadat druhou stranu, stačí, že zaútočila ona. Pouze si připravte (nejlépe sepsáním) jakýsi harmonogram. Jednoduše si sepište, jak dlouho se o opatrovaného staráte, jakým způsobem, co jste např. kvůli zajištění péče museli a musíte podstupovat (např. odejití ze zaměstnání, apod.). Spolu s tím i zavzpomínejte, jak „moc“ se podílela a podílí na pomoci a péči druhá strana. Důležité je také vědět, zda je chování a zájem druhé strany po celou dobu nesvéprávnosti opatrovaného konstantní. Zda třeba již v minulosti (možná ještě za dob svéprávnosti opatrovaného) nedocházelo k pokusům o přepis majetku, apod. Každý bod je důležitý a bude-li „nejhůř“, soud může vyzvat ke svědectví např. sousedy, či další rodinné příslušníky. A potvrdí-li vaše dobré chování a péči o opatrovaného, nebude mít soud důvod opatrovnictví měnit.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT