Články | Jde prodat byt nebo dům nesvéprávné osobě?

Jde prodat byt nebo dům nesvéprávné osobě?

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Jde prodat byt nebo dům nesvéprávné osobě?
16 září, 2018

Jde prodat byt nebo dům nesvéprávné osobě?

Základním a rozhodujícím parametrem je, co chcete daným prodejem sledovat. Jste-li v domnění, že nemovitost, popř. peníze získané jejím prodejem, nesvéprávná osoba už nepotřebuje např. vzhledem k pokročilému stáří, nemoci, apod., a rodina by věděla, jak s nemovitostí nebo s penězi získané jejím prodejem naložit, na prodej majetku s tímto úmyslem zapomeňte.

Vlastní-li opatrovaný nemovitost, její prodej musí být povolen opatrovnickým soudem. Dobrozdání opatrovnického soudu však nezískáte jen na základě vašeho přání, že chcete nemovitost prostě prodat. Soud sleduje především to, aby veškeré kroky byly zamýšlené a učiněné ve prospěch opatrovaného, tudíž i finanční prostředky získané z prodeje nemovité věci mají nadále sloužit opatrovanému. Důvodem prodeje nemovitosti nemusí být pouze nedostatek financí na standardní nebo nadstandardní péči poskytovanou opatrovanému. I přes to, že finance zatím nedošly do kritického bodu, že by jich na zajištění potřebné péče byl nedostatek, mohou být takovým důvodem např. vzrůstající náklady na údržbu a provoz objektu, který nikdo neobývá, případně skutečnost, že nemovitost není využívána a prokazatelně chátrá. Spolu s tím se může objevit i riziko ublížení na zdraví, je-li nemovitost v chátrajícím stavu a nachází-li se v zastavěném území na místě, kudy vede veřejná silnice, či cesta nebo stezka pro pěší. Každý majitel nemovitosti je zodpovědný za její stav a není-li čas a finance na to, aby se objekt udržoval, případně zabezpečil takovým způsobem, aby nehrozilo riziko zranění (pád chátrající střechy, vyvalení zdi, apod.), tak i k těmto důvodům bude opatrovnický soud přihlížet. Mějte však na paměti, že ať už prokážete soudu jakékoli důvody pro nutnost prodeje nemovitosti, a soud vám prodej odsouhlasí, je vaší povinností nakládat s finančními prostředky získanými z prodeje nemovitosti na záležitosti související s opatrovaným (lepší péče, rehabilitace a rehabilitační pobyty, rekonstrukce stávajícího bydlení opatrovaného dle jeho potřeb, úhrada pečovatelské služby, dopřání kvalitnější stravy, hygienických potřeb, atd.).

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka