Články | Rady & řešení

Články

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články
11 července, 2021
Zdražuje materiál. Zdraží se opět nemovitosti?
Od jara 2021 dochází ke značnému prodlužování dodacích lhůt stavebního materiálu. Děje se tak v důsledku jeho nedostatku, což zapříčiňuje nejen místy až dvojnásobně dlouhé dodací lhůty, ale rovněž rapidní navýšení cen. Zdražování se netýká pouze dřeva a výrobků z něj, ale rovněž zdražují i elektro komponenty, kovy, aj. Stavební firmy se dostávají do situací, kdy buď úplně ruší...
4 července, 2021
Aktualizujte pojištění nemovitosti
Pojištění nemovitosti je považováno většinou kupujících, kteří kupují nemovitost na hypoteční úvěr, za automatické. Bez pojištění nemovitosti vám banka jednoduše úvěr na koupi neposkytne. Hlavním důvodem je krytí částky, kterou vám banka půjčuje. Proto bych ráda upozornila na jednu podstatnou věc. Většina z vás, kteří máte relativně nový hypoteční úvěr (brali jste si ho například...
27 června, 2021
Digitalizace katastrálních map
Od roku 1994 se začaly digitalizovat listy vlastnictví na katastrálním úřadu, které do té doby existovaly pouze v listinné podobě. Od digitalizace listů vlastnictví se postupně od roku 2008 digitalizují i katastrální mapy. V případě katastrálních map se jedná o časově a procesně náročnější proces. Ten obnáší práci pracovníků katastrálního úřadu v terénu (zaměřování a mapování terénu), kdy se aktuálně zjištěné informace přenášejí z terénu do...
20 června, 2021
Jak se zbavit věcného břemene?
Věcné břemeno v obecném slova smyslu omezuje vlastníka nemovitosti v nakládání s ní. Věcná břemena jsou zřizována smlouvami o zřízení věcného břemene. Existují různé typy věcných břemen. Mezi nejčastější věcná břemena patří např. právo chůze a jízdy, či věcné břemeno dožití. Jak věcné břemeno odstranit ze své nemovitosti? Odstranění věcného břemene není nikterak...
13 června, 2021
Odhad pro dědické řízení
Tržní odhady mají v praxi různé účely. Nejčastěji se vypracovává tržní odhad nemovitosti z důvodu prodeje. Dalšími častými důvody jsou ale i vyplacení rodinného příslušníka, zařazení nemovitosti do obchodního majetku, či dědické řízení. A právě na ocenění nemovitosti z důvodu dědického řízení bych se v tomto článku ráda zaměřila. Zemře-li vlastník nemovitosti, je nutné ocenit jeho majetek (hmotný i nehmotný). Jednak z toho důvodu, že z hodnoty...
6 června, 2021
Rozpory při ukončení nájmu
Nájemní vztah mezi nájemníkem a pronajímatelem může probíhat naprosto v klidu, v pohodě, a to po celou dobu trvání nájemního vztahu. Z praxe bohužel jeden ze tří ukončovaných pronájmů zpravidla neproběhne v klidu i přes to, že po celou dobu si obě strany vzájemně vyšly vstříc, na všem se dohodly, atd. Nejčastějším důvodem, kdy se vztah mezi nájemníkem a pronajímatelem při ukončení nájmu pokazí, je termín ukončení nájmu...
KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka