Články | Jak zrealizovat souběžnou koupi nemovitosti ve výstavbě s potřebou peněz za prodej současného bydlení?

Jak zrealizovat souběžnou koupi nemovitosti ve výstavbě s potřebou peněz za prodej současného bydlení?

Jak zrealizovat souběžnou koupi nemovitosti ve výstavbě s potřebou peněz za prodej současného bydlení?

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Jak zrealizovat souběžnou koupi nemovitosti ve výstavbě s potřebou peněz za prodej současného bydlení?
26 srpna, 2018

Jak zrealizovat souběžnou koupi nemovitosti ve výstavbě s potřebou peněz za prodej současného bydlení?

V praxi můžete spolu s prodejem vaší stávající nemovitosti řešit i koupi budoucí zatím ještě fyzicky neexistujícího bydlení. Ať už se chystáte koupit nemovitost od developera, nebo stavět např. rodinný dům „na vlastní pěst“, i zde můžete nutně potřebovat peníze z prodeje stávající nemovitosti na průběžné financování nemovitosti budoucí. Jak řešit tento případ?

Varianta 1: Jednou z variant je zajistit si financování prostřednictvím hypotečního úvěru na výstavbu budoucí nemovitosti bez ohledu na peníze získané z budoucího prodeje vašeho současného bydlení. V tomto případě jsou důležité dvě věci. Jednak je potřeba na daný hypoteční úvěr dosáhnout, aby vám potřebný finanční obnos banka půjčila, a zároveň doporučuji vyjednat si možnost předčasného splacení, s čímž může souviset i nastavení kratší doby fixace. Budete tak moci počkat na dostavení nového bydlení, v klidu se přestěhovat a následně zrealizovat prodej původní nemovitosti. Ne každému však bude bankou toto umožněno, protože každý z nás jsme pro banky jinak bonitní, jsme jinak zaúvěrovaní dalšími/jinými úvěry, máme jiné příjmy a jinou výši naspořených vlastních prostředků.

O něco složitější, ne však nerealizovatelná, je varianta použití peněz z prodeje stávající nemovitosti. Pro získání peněz z prodeje současného bydlení a dosažení toho, abyste se neocitli „na ulici“, než bude dostaveno budoucí bydlení, existuje relativně mnoho variant.

Varianta 2: Naleznete kupujícího, který nebude spěchat na stěhování a nechá vás v původně vaší nemovitosti po dobu výstavby bydlet. Samozřejmě nikdo není lidumil, a proto je potřeba v těchto případech počítat s tím, že se uzavře nájemní smlouva a budete platit tržní nájemné. Přece jen musí být dohoda prospěšná pro obě strany a ať už bude váš kupující financovat hotově, nebo úvěrem, v obou případech na tom nemůže být „tratný“.

Varianta 3: Nebudete-li chtít svůj měsíční rozpočet zatížit pravidelnou platbou tržního nájemného po dobu trvání nájmu u kupujícího, který koupil vaší nemovitost, můžete mu nabídnout jednorázovou slevu z kupní ceny  s následným hrazením nájemného z vaší strany pouze za reálné náklady.

Varianta 4: Budete-li mít o koupi vaší stávající nemovitosti více zájemců, můžete oželet navýšení kupní ceny, kdy je dáno přednost zájemci s nejvyšší nabídkou, a dát přednost za stávající nabídkovou cenu tomu, kdo bude ochoten nechat vás v nemovitosti bydlet, než bude k nastěhování vaše nová nemovitost, a dle možností kupujícího by zde mohl být při správném vyjednávání i prostor pro to, aby vás nechal v nájmu pouze za reálné náklady a nikoli za tržní nájemné.

Varianta 5: Budete-li chtít získat z prodeje vaší stávající nemovitosti co nejvíce peněz bez ohledu na další okolnosti, a mělo-li by vaše pozdější vystěhování z nemovitosti bránit prodeji a možnosti dosažení co nejvyšší ceny, pak je variantou i přestěhování se na překlenovací období do prozatímního nájmu.

Každý případ koupě závislé na prodeji původní nemovitosti je odlišný. Vše se odvíjí od vašich priorit, možností a na schopnosti vyjednání individuální dohody s jednotlivými stranami. Rozhodně doporučuji promyslet a ideálně i propočítat všechny varianty, neboť jak se říká „čísla hovoří jasně“. A nebojte se nechat si zhodnotit vaše možnosti zkušeným profesionálem. Často vám může odkrýt, nebo společně na základě vašich požadavků, můžete přijít na další možnost, která vás do té doby třeba vůbec nenapadla, a přitom vám bude světit nejlepší způsob, jak souběžný prodej s koupí zrealizovat.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka