Blýská se na lepší časy? Pomůže utahování opasku u pronájmů přes Airbnb zvýšení počtu nabídek nemovitostí k prodeji?

Vlastníte nemovitost, která chátrá? Pozor na povinnou náhradu způsobené škody!
28 srpna, 2017
Kde ušetřit při současně vysokých cenách nemovitostí?
25 září, 2017

Velmi oblíbený způsob poskytování krátkodobých pronájmů přes Airbnb začíná „narážet“ jak u státu, tak u jednotlivých měst/městských částí.

Airbnb je oblíbené především kvůli nadstandardnímu výnosu. Ačkoli je to poměrně časově náročná záležitost, lze z dobře „naplněných“ krátkodobých pronájmů vytěžit mnohem více peněz za jeden měsíc, než kolik činí klasické měsíční nájemné, které každý měsíc platí pronajímateli dlouhodobý nájemce.

Kdo a proč vnímá Airbnb negativně?

Jednotlivá společenství vlastníků jednotek (SVJ) má problém s provozování Airbnb především z důvodu fluktuace, která má dopad na bezpečnost a čistotu ve společných prostorech domu. Ačkoli si vlastník bytu v osobním vlastnictví může ve své podstatě pronajmout byt komukoli, částečně se nelze negativnímu pohledu SVJ divit. Z tohoto důvodu je v budoucnu možný i návrat k dříve hojně využívanému družstevnímu vlastnictví, v rámci kterého lze podnajímání cizím lidem jednoduše zakázat.

Další negativní pohled na Airbnb mají samotná města či městské části, neboť majitelé pronajímaných bytů ve většině případů nájemníky neregistrují k poplatkům, které standardní „hostitelé“ (hotely, penziony, apod.) běžně odvádějí.

A v neposlední řadě začíná mít problém s Airbnb i samotný stát. Jednak přichází o peníze za většinou nezdaňované příjmy pronajímatelů a zároveň se bude muset zabývat problémem malé nabídky nemovitostí ke koupi, neboť i v důsledku již tolik oblíbeného pronajímání, není „co“ kupovat.

Jaká opatření se chystají?

Bude-li se český stát či města inspirovat od sousedního Německa, přichází v úvahu zákaz pronajímat celý byt na určitém území – městské části. Zvýšená kontrola v podobě místních šetření a srovnávání počtu vlastněných nemovitostí, apod. je procesně spíše nereálná, než reálná, nicméně neopomeňme rozčílené sousedy, kteří v bytovém domě bydlí a s tímto způsobem pronajímání nesouhlasí. Nahlášení na úřady není bohužel složité…nebo bohu dík…?

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka