Články | Daň z nemovitosti, termín už klepe na dveře...

Daň z nemovitosti, termín už klepe na dveře…

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Daň z nemovitosti, termín už klepe na dveře…
20 května, 2018

Daň z nemovitosti, termín už klepe na dveře...

Jako každý rok je konec května vždy neodmyslitelně spjat s povinností uhradit daň z nemovitosti. Ačkoliv s touto „pochybnou“ daní nemusíte zrovna souhlasit, vztahuje se na každého majitele nemovitosti.

Daň z nemovitosti se od ostatních daní liší tím, že se platí jedenkrát ročně a navíc předem. Pro nové majitele nemovitostí byla povinnost do konce ledna 2018 podat daňové přiznání. Stávající majitelé, vlastnící nemovitosti již několik let, daňové přiznání nemuseli podávat. Finanční úřad je má již zaevidované a každý rok je automaticky obešle. Daňové přiznání se stávajících majitelů nemovitostí týkalo pouze v případě, vzniklo-li jim nové vlastnické právo k další nemovitosti.

Je třeba podotknout, že pokud jste nabyli nemovitost po 31.1.2018, povinnost k dani z nemovitosti se Vás tento rok netýká. Daňové přiznání a platbu daně budete řešit až v roce 2019.

Daň z nemovitosti má své osvobození např. pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P, ale i pro nemovitosti, které získávají energii s využitím biomasy.

Jakou formou je možné daň z nemovitosti platit?

Pokud nejste přihlášeni k platbě přes SIPO, či nejste držitelem datové schránky, přijde vám od finančního úřadu složenka, či e-mail s žádostí o zaplacení. Nová služba upozornění e-mailem se týká pouze těch, kteří do 15. března doručili místně příslušnému finančnímu úřadu „Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem“.

Důležitým termínem je pro vás 21. květen, neboť se jedná o nejzazší termín, do kterého by vás finanční správa měla kontaktovat. Pokud tato skutečnost do tohoto dne nenastane (ať už z důvodu vašeho zapomnění, či z důvodu pochybení finančního úřadu), neprodleně kontaktujte místně příslušný finanční úřad. Ať už se jedná o chybu na jakékoliv straně, zpravidla se s úředníky vždy domluvíte.

Jak je to s výpočtem daně z nemovitosti?

Výše daně je závislá na lokalitě, kde se vaše nemovitost nachází. Koeficienty jsou pevně stanovené finanční správou pro jednotlivá území, avšak jsou odvozeny od velikosti obce, či může nastat i případ, kdy obce se zvýšeným nárůstem obyvatel zvýší koeficient vlastním rozhodnutím prostřednictvím vyhlášky. Základní sazba se pohybuje zpravidla v rozmezí 2 – 10Kč/m2.

Pro odůvodněné případy je možné zaplatit daň ve dvou splátkách - první do konce května a druhou do konce listopadu (platí zpravidla pro daň z nemovitosti větší jak 5.000Kč).

A do kdy daň z nemovitosti uhradit?

Základní termín pro připsání daně na účet finančního úřadu je 31.5.2018. Pro opozdilce je dobrou zprávou to, že bez sankce toleruje úřad zpoždění platby až do 6.6.2018. V případě delšího zdržení s platbou však již takto tolerantní nebude a můžete očekávat finanční sankci.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka