Články | Změna trvalého bydliště

Změna trvalého bydliště

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Změna trvalého bydliště
25 června, 2023

Změna trvalého bydliště

Změna trvalého bydliště je důležitým krokem jak při koupi nemovitosti a jejím prodeji, tak i při přestěhování do pronájmu.

Nahlášení trvalého bydliště v případě pronájmu nelze ze zákona nájemníkům zakázat. Mají-li nájemníci uzavřenou platnou nájemní smlouvu, mají dle NOZ, právo zřídit si na adrese nájemního bytu trvalé bydliště. V nájemní smlouvě tedy není možné pronajímatelem nájemníkovi nahlášení trvalého bydliště zakázat. Nicméně vždy je vhodné ještě před nastoupením do pronájmu přání přihlásit si trvalé bydliště s pronajímatelem prodiskutovat.

Při prodeji a koupi nemovitosti je změna trvalého bydliště, respektive odhlášení trvalého bydliště všech nahlášených osob, ze strany kupujícího povinností. Ve smlouvách o převodu je zpravidla odhlášení trvalého bydliště limitováno určitou lhůtou. Ta bývá obvykle 30 dní od přepisu vlastnických práv na katastru nemovitostí. Za včasné nesplnění této podmínky je často ve smlouvách o převodu uvedena smluvní pokuta za každý den zprodlení. Kupující mají naopak právo nahlásit si trvalé bydliště v okamžiku, kdy se objeví na katastru nemovitostí jako vlastníci (dokládá se listem vlastnictví). Samozřejmě je možné dohodnout se na nahlášení trvalého bydliště kupujících i dříve. Je však nutný písemný souhlas stávajících majitelů (prodávajících).

U změny trvalého bydliště je snadné zapomenout, kde všude je potřeba změnu nahlásit. Některé instituce si předají změnu adresy automaticky. Propsání změny z Městského / Obecního úřadu automaticky bývá na katastr nemovitostí, Živnostenský úřad, Finanční úřad,… Nicméně i přes to doporučuji na těchto institucích zaevidování této změny ověřit. Sami od sebe byste neměli zapomenout změnu trvalého bydliště nahlásit hlavně v bankách, v zaměstnání, u lékařů, ve školách dětí, na pojišťovnách, apod.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka