Články | Vyšší poplatek, daně a platnost realitního zákona!

Vyšší poplatek, daně a platnost realitního zákona!

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Vyšší poplatek, daně a platnost realitního zákona!
10 listopadu, 2019

Vyšší poplatek, daně a platnost realitního zákona!

Co nového se v průběhu letošního podzimu v realitní oblasti „uvařilo“, kdy začneme nové „plody požívat“ a co zůstává beze změny?

Poplatek za vklad do katastru nemovitostí.

Stávající poplatek za vklad do katastru nemovitostí obnášel doposud tisícikorunový náklad. Poslanecká sněmovna letos na podzim schválila jeho navýšení z 1.000 Kč na dvojnásobek. Nově tedy zaplatí každý za návrh do katastru 2.000 Kč.

Daň z nabytí nemovitosti.

Ačkoli byla snaha o zrušení daně z nabytí nemovitosti, kterou v současné době hradí kupující (až na výjimky osvobozené ze zákona), bohužel nemělo zrušení dostatek příznivců. Daň ve výši 4% z kupní ceny tak bohužel zůstává v seznamu daní kupujících. Kupující tak budou podléhat stále trojímu zdanění – nejprve odvedou státu daň z příjmů, z těchto již zdaněných příjmů odvedou po zakoupení nemovitosti daň z nabytí nemovitosti, a aby nevyšli ze „cviku“, každý rok pak budou odvádět jakožto majitelé nemovitosti třetí daň – daň z nemovitosti.

Daň z nemovitosti.

Tento typ daně přináší větší náklady vzniklé při jejím vybírání, než je celkový výnos z výběru daně od vlastníků nemovitostí. I přes tento paradox však platnost této daně stále trvá. Dočkáme se dokonce i jejího navýšení – asi aby poměr celkové vybrané částky a nákladů s jejím výběrem spojených nebyl až v takové míře „do očí bijící“… Chtě nechtě, daň z nemovitosti stále platí, a jelikož je její výběr i výše v kompetenci obcí a jednotlivých městských částí, v některých lokalitách daň z nemovitosti zůstane ve stejné výši, a v některých se naopak odhlasovalo její navýšení.

Zákon o realitním zprostředkování.

Dlouho připravovaný a možná ještě delší dobu připomínkovaný zákon o realitním zprostředkování má po x letech naději, že opravdu vejde v platnost! Poslaneckou sněmovnou byl navržený zákon schválen 8.11.2019. Chybí ještě schválení Senátem a podpis prezidenta ČR. Po mnohaletém úsilí bude konečně alespoň částečně činnost realitních zprostředkovatelů korigována. Ačkoli já osobně vnímám povinné podmínky pro realitní zprostředkovatele stále jako nedostačující, první kroky v podobě povinného pojištění, či povinné písemné smlouvy s klienty, jsou určitě ku prospěchu. Účinnost realitního zákona však s největší pravděpodobností vznikne později, než původně plánovaného 1.1.2020.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka