Články | Výhled cen nemovitostí na rok 2020

Výhled cen nemovitostí na rok 2020

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Výhled cen nemovitostí na rok 2020
15 prosince, 2019

Výhled cen nemovitostí na rok 2020

S blížícím se koncem roku se stále častěji množí dotazy ohledně cen nemovitostí v roce následujícím. Jak to jen říci stručně a jednoduše… z celkového hlediska v roce 2020 ceny nemovitostí klesat nebudou.

Primárně z důvodu čím dál větší chuti kupujících uložit peníze do nemovitostí, které nejen generují pasivní příjmy, ale navíc z dlouhodobého hlediska zvyšují svou vlastní hodnotu. Z průzkumu a i z vlastní zkušenosti z převodů nemovitostí je koupě nemovitosti ve více než 50% pořizována na investici. Složení kupujících je různé – zahraniční i tuzemské právnické i fyzické osoby, podnikatelé i soukromé osoby. Kapitál mezi lidmi je relativně vysoký, což je důvod čím dál větší „koupěchtivosti“ nemovitostí. Menší polovina kupujících, kteří nevyužívají jen vlastní prostředky (ačkoli pořizují taktéž nemovitosti na investici), naopak využívají velmi nízkých úrokových sazeb u hypotečních úvěrů. Vlastní-li jiné (nezatížené) nemovitosti, využívají je pro umístění zástavy, a tím jsou pro banky bonitní i v případě, že mají vlastní finanční prostředky pouze v minimální požadované výši (20% LTV). Vlastní kapitál a vlastnictví nezaúvěrovaných nemovitostí je jedna z hlavních příčin stále vysokých cen nemovitostí.

Spolu s velkým množstvím vlastních prostředků mezi kupujícími ovlivňuje vysoké ceny nemovitostí i dlouhá doba pro vydání stavebního povolení pro novou výstavbu. Množství dokumentů, prohlášení, souhlasů a různých vyjádření od všech zúčastněných subjektů nutných pro povolení k výstavbě spolu s dlouhými lhůtami jednotlivých úřadů a dotčených stran, které všechna tato potvrzení vydávají, znamená v praxi velmi zdlouhavý proces (i na několik let). Byrokracie se bohužel ubírá opačným směrem – od jednodušších a kratších procesů ke složitějším a delším. Nová výstavba je brzděna zdlouhavými byrokratickými procesy. Z těchto důvodů přibývají nové nabídky nemovitostí ke koupi mnohem pomaleji. Pomaleji, než žádá poptávka.

Ačkoli se v případě financování úvěrem učinila různá opatření, aby úplně každý žadatel o úvěr na finanční podmínky nedosáhl, výsledkem není malá poptávka, kterou by mělo doprovázet snížení cen. Přísnější podmínky pro získání hypotečních úvěrů bohužel nesplňuje spíše ta skupina lidí, kteří by chtěli nakoupit nemovitost pro vlastní bydlení. Na tzv. „investorskou“ skupinu kupujících přísnější regulace ze strany bank přílišný dopad nemají. Mají dostatek kapitálu a/či nemovitostí vhodných pro zástavu, tudíž je v obecném měřítku kupní síla stále vysoká.

Pokles cen bude možné během roku 2020 zaznamenat pouze nahodile z určitých důvodů na straně prodávajících (hrozící exekuce – nutnost rychlého prodeje), nebo díky typu nemovitosti (např. družstevní vlastnictví, jež nelze financovat úvěrem). Snižování cen nemovitostí bude velmi nahodilé a spíše v „pár kusech“, než v celoplošném měřítku. A rozhodně neočekávejte pokles pořizovací ceny u novostaveb.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka