Články | Vlastníte nemovitost, která chátrá? Pozor na povinnou náhradu způsobené škody!

Vlastníte nemovitost, která chátrá? Pozor na povinnou náhradu způsobené škody!

Vlastníte nemovitost, která chátrá? Pozor na povinnou náhradu způsobené škody!

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Vlastníte nemovitost, která chátrá? Pozor na povinnou náhradu způsobené škody!
28 srpna, 2017

Vlastníte nemovitost, která chátrá? Pozor na povinnou náhradu způsobené škody!

Vlastníte-li nemovitost, ať už v ní bydlíte, či nikoli, dejte si pozor na její technický stav. Občanský zákoník stanovuje povinnost majiteli nemovitosti uhradit škodu vzniklou při zřícení budovy, či odloučení některé její části. Pokud je příčinou způsobené škody vada budovy nebo její nedostatečná údržba, může Vám vzniknout povinnost danou škodu uhradit. Cílem této právní úpravy je ochrana osob před nebezpečím vzniklým z nedostatečné stability budovy.

Základními podmínkami vedoucími ke vzniku povinnosti k náhradě škody jsou:

  • vadnost budovy nebo její nedostatečné udržování,
  • škodná událost zřícení budovy nebo odloučením její části,
  • vznik újmy poškozenému,
  • příčinná souvislost mezi vadou budovy nebo nedostatečným udržováním budovy a škodnou událostí,
  • příčinná souvislost mezi škodnou událostí a vznikem újmy poškozenému.

Když už škodná událost nastane, můžete se sice z úhrady škody vyvinit prokázáním, že jste svou povinnost spojenou s údržbou nemovitosti nezanedbali, ale věřte, že je lepší případné události raději předcházet. Vždy totiž bude záležet na okolnostech a individuálním posouzení daného případu. Nehledě na to, že při újmě na zdraví, mnohdy žádné finanční odškodnění bohužel zdraví nevrátí.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka