Články | Společné jmění manželů

Společné jmění manželů

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Společné jmění manželů
7 srpna, 2022

Společné jmění manželů

Jak přistoupit k majetku ve chvíli, kdy se budoucí manželé rozhodnout vzít? Řeč je o předmanželské smlouvě. Většina lidí však vstupuje do svazku manželského s tím, že je to přece navždy, tak proč by něco takového, jako je předmanželská smlouva, řešili. Bohužel život je někdy nevyzpytatelný a stát se může cokoli, což dokládá i zvyšující se procento rozvodovosti. Jak je to s majetkem získaným před sňatkem a během manželství ve chvíli, kdy má přijít rozvodové vypořádání?

Společné jmění manželů (SJM) je typem vlastnického práva, které je specifické. Každý z manželů vlastní 100%. Na SJM se z hlediska zákona nepohlíží stejně jako na spolupodílové vlastnictví, kde každému ze zúčastněných náleží majetek ve výši daného podílu. SJM může být zákonné, smluvní a z rozhodnutí soudu.

Ze zákona je SJM vše, co manželé nabyli během trvání manželství, a/nebo o čem si smluvním dojednáním manželé rozhodli, že bude do SJM vstupovat. SJM lze jak zúžit, tak i rozšířit. Uvedeme-li konkrétní příklady, tak za smluvní zúžení SJM manželů může být pokládáno např. vynětí příjmů generovaných z podnikání některého z manželů, či nemovitost kupovaná s investičním záměrem, jejíž pořízení se uhradilo z nadstandardních příjmů jednoho z manželů, apod. Oproti tomu rozšíření SJM se může vztahovat na jakýkoli majetek, který je výlučným vlastnictvím některého z manželů, který se rozhodl, že chce se svým protějškem sdílet absolutně vše. Typickým příkladem je vlastnictví nemovitosti, kterou jeden z manželů zakoupil před vznikem manželství. Smluvně lze mezi manželi dohodnout prakticky cokoli.

Není-li smluvní dohoda mezi manželi, jak vlastnictví určuje zákon? Ze zákona automaticky nevstupuje do SJM např. nemovitost, kterou jeden z manželů koupil před vznikem manželství. Zároveň je na vlastnictví nemovitosti pouze ve prospěch jednoho z manželů pohlíženo i v případě, kdy jeden z manželů nemovitost zdědí, a to ať už dědictví získá před, nebo za doby trvání manželství. Pokud se však manželé rozhodnou zděděnou nemovitost, kterou nabyl jeden z nich, pronajímat, příjmy z pronájmu již spadají dle zákona do SJM (pokud se manželé smluvně nedohodnou jinak).

V praxi je společné bydlení manželi často řešené i investicí obou manželů do potřebné rekonstrukce nemovitosti, která je však ve výlučném vlastnictví pouze jednoho z nich (např. rekonstrukce zděděné nemovitosti). Jedná se o investici do cizího. V tomto případě lze SJM rozšířit, anebo, je-li rozšíření SJM nechtěné (často si rozšíření SJM nemusí přát zbytek rodiny), pak je nutné prokázat vynaloženou investici v dané výši, kterou při vypořádání druhý z manželů nárokuje. Ten, který má nemovitost ve výlučném vlastnictví, nabyl danou investici do rekonstrukce automaticky (splynula s nemovitostí). Je tedy na tom druhém, aby svou část vynaložených nákladů (popř. celou vloženou částku), prokázal.

Specificky lze pohlížet i na dar od rodiny jednoho z manželů, která si nepřeje, aby se stal součástí SJM. Rodina může darovat svému dospělému dítěti cokoli – hmotný majetek, nemovitost, finance. V případě, kdy chtějí třeba rodiče koupit svému sezdanému dítěti nemovitost a chtějí, aby ji vlastnilo pouze dítě, lze finanční prostředky dítěti darovat na základě darovací smlouvy, a pokud za tyto peníze koupí dítě nemovitost, bude čistě jen v jeho výlučném vlastnictví.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT