Články | Splňuje váš makléř podmínky Realitního zákona?

Splňuje váš makléř podmínky Realitního zákona?

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Splňuje váš makléř podmínky Realitního zákona?
5 ledna, 2020

Splňuje váš makléř podmínky Realitního zákona?

Dne 1.2.2020 vstupuje v účinnost nový realitní zákon, který poprvé v ČR upravuje podmínky činnosti realitních makléřů. K jakým hlavním změnám dojde a proč byste se o tyto záležitosti měli u makléře, se kterým vstupujete do jednání ohledně zastupování při prodeji, či pronájmu vaší nemovitosti, zajímat?

Doposud byla realitní činnost živností volnou. Mnohamilionové převody nemovitostí tak mohl zprostředkovávat kdokoli, komu bylo 18 let, měl čistý trestní rejstřík a za poplatek živnostenskému úřadu ve výši 1.000 Kč zřízený živnostenský list s otevřenou volnou živností. Nikdo nikdy neprověřoval vzdělání, znalosti, schopnosti, apod.

Ačkoli je ve většině zahraničních zemí na profesi realitního makléře pohlíženo téměř stejně prestižně jako na profesi lékařů, advokátů, apod., v ČR je na realitní makléře (troufám si tvrdit v důsledku neregulace této činnosti) pohlíženo v obecném měřítku jako na diletanty, kteří se za svou neodbornost a často i neschopnost nejen nestydí, ale ještě ke všemu si říkají o vysoké provize. A není divu! Má-li český občan, či zahraniční klient platit za realitní službu, a svěřit mnohdy to nejdražší, co vlastní, měla by být služba prováděna nejen profesně zdatným a znalým realitním makléřem, ale i správně morálně nastaveným člověkem. Poukazuji především na skutečnosti, které se v praxi opravdu děly a zatím dějí (braní provize od prodávajícího i kupujícího zároveň, inzerování nemovitosti bez souhlasu majitele, pouze jednostranně výhodné smlouvy, atd.). O negativních zkušenostech s realitními makléři na českém trhu bychom rozsahem mohli konkurovat románům od Victora Huga a pořád bychom neměli dopsáno, a proto si pojďme raději shrnout, co nově musí realitní makléř splňovat, aby vás mohl zastupovat při prodeji, či pronájmu vaší nemovitosti.

V první řadě musí mít každý realitní makléř ve svém živnostenském listu zapsanou vázanou živnost s názvem „Realitní zprostředkovatel“. Nesplňuje-li podmínky získání vázané živnosti, měl by mít za sebe „odpovědného zástupce“. Nicméně je čistě na vašem zvážení, zda chtít realitní službu od někoho, kdo není schopen splňovat podmínky pro výkon této profese a kdo k dané činnosti potřebuje „někoho druhého“. Tuto skutečnost můžete ověřit ve veřejném seznamu na živnostenském úřadě.

Dále se zajímejte o pojištění odpovědnosti. Každý makléř je povinen mít uzavřené pojištění odpovědnosti, a to s minimálním rozsahem plnění ve výši 1.750.000 Kč na pojistnou událost a 3.500.000 Kč pro souběh pojistných událostí. Spoluúčast buď ve výši 1%, nebo do 5.000 Kč. Na základě vašeho vyžádání je realitní makléř povinný sjednané pojištění předložit. Jeho platnost můžete ověřit v evidenci u Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Úschova kupní ceny má taktéž poupravena pravidla. Bohužel se nepodařilo úplně zakázat úschovu kupní ceny na účtu realitní kanceláře/realitního makléře, ale alespoň nový realitní zákon nařizuje splnění určitých podmínek co do typu zřízeného účtu povinně odděleného od provozních účtů. Daný úschovní účet musí splňovat parametry zvláštního účtu zřízeného čistě jen pro tuto jednu danou transakci. Ze zákona by vám žádný realitní zprostředkovatel neměl přímo nabízet úschovu u sebe/své realitní kanceláře bez vašeho přímého vyžádání. Mé doporučení je vyhnout se úplně úschově kupní ceny na účtu realitního zprostředkovatele, a automaticky trvat na úschovně advokátní, notářské, či bankovní. Už jen z principu „dvojího“ pojištění – pojištěn jen jak zprostředkovatel, tak následně i zřizovatel úschovy. A zřizovatel úschovy (advokát/notář/banka) je pojištěn na mnohem větší finanční limity.

Smlouva o zprostředkování je čtvrtým hlavním, nicméně určitě ne posledním bodem, co realitní zákon přináší. Nově musí být realitní služba vždy podložena smlouvou o zprostředkování prodeje/pronájmu, objednávkou realitních služeb, apod. Ze zákona vyplývá povinnost realitního makléře mít se svým klientem písemný záznam s jasně vypsaným rozsahem služeb, provizí a předmětem smlouvy ještě před zahájením objednané služby. Od 1.2.2020 neexistuje realitní služba „na dobré slovo“ v rámci známosti, apod. A pokud to možná „ze zvyku“ některý makléř na vás „zkusí“, ruce pryč od této osoby.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT