Články | Snadnější získávání hypotéky pro mladé?

Snadnější získávání hypotéky pro mladé?

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Snadnější získávání hypotéky pro mladé?
14 dubna, 2019

Snadnější získávání hypotéky pro mladé?

Než se mladí po dokončení studia rozkoukají, se vstupem do světa dospělých narazí na současnou tvrdou realitu při osamostatnění. Ať už se budou poohlížet po nájemním bydlení, nebo začnou zvažovat bydlení vlastní, u obou variant bohužel dojdou k extrémně vysokým finančním nákladům. Ihned po škole není pro většinu nově začínajících pracujících lidí vlastní, či nájemní bydlení bez rodičů reálné. A není divu. Finanční nároky na bydlení mají potíže zvládnout i mladí lidé ve věku 30+, kteří již „nějaký ten pátek“ vydělávají.

Drahé nájemní bydlení zvládají mladí pracující lidé „utáhnout“ buď v páru, kde jsou oba výdělečně činní, nebo jako jednotlivci musí často zvolit sdílené bydlení, jako tomu bylo v době studia. Nezbývá jim, než se o více pokojový byt dělit s několika dalšími spolubydlícími. Vzhledem k finanční náročnosti se často dělí i o pokoj, aby byli schopni alespoň nějakou tu „kačku“ ušetřit, a neutratit celou výplatu čistě jen za bydlení. Platí samozřejmě, že ve dvou se to lépe táhne, ale ani v páru není úspora financí velkou výhrou. Dvacet tisíc měsíčně za malý až střední byt v nájmu je standardní položkou a jako „nováčci“ v pracovním procesu mladí nemají na začátku příliš vysoký plat v poměru ke všem provozním nákladům. Čím dál dražší je bydlení, zvyšují se ceny plynu a elektřiny, nejvyšší meziroční nárůst inflace v potravinách se ve značné míře dotýká běžných potravin jako je zelenina, ovoce – nehovoříme zde o tom, že si chce člověk dopřávat ke snídani kaviár a utrácet každý den za obědy a večeře v restauracích, apod.). Ani mladé pracující dvojice tak nemají šanci našetřit při takto vysokých nákladech dostatek finančních prostředků na adekvátní jistinu, kterou banky při schvalování hypotéky, požadují. Bankám v současné době rapidně poklesl objem sjednaných hypotečních úvěrů. Snaží se tedy opět alespoň mírně zlevnit úrokové sazby i přes to, že finance si od ČNB půjčují stále stejně draze. Na konci temného tunelu zahrnujícího drahé pronájmy, drahé nemovitosti ke koupi, zvyšující se standardní provozní náklady, vyšší nároky na vlastní finanční prostředky, možná začíná svítit alespoň malé světlo.

Současná pravidla pro získání hypotéky zahrnují min. 20% vlastních prostředků z hodnoty nemovitosti (tzn. max. 80% LTV), dále požadavek na nepřekročení zaúvěrovanosti přes devítinásobek čistého ročního příjmu žadatele (ukazatel DTI) a nepřekročení součtu všech měsíčních splátek žadatele o více jak 45% jeho čistého měsíčního příjmu (ukazatel DSTI). Takový jednotlivec nemá šanci takřka vůbec. Jednoduchou matematikou se lze „dopídit“, že jestliže mladý pracující člověk vydělává např. 30.000 Kč hrubého, v čistém se jedná o příjem ve výši 22.740 Kč. V Praze je běžná cena bytu 1+kk až 2+kk 3,5mil. Kč. I přes to, že zvládne mít mladý člověk našetřených nutných 20%, tzn. v tomto případě má úspory ve výši 700.000 Kč (taková naspořená částka je však pro většinu mladých lidí ve skutečnosti nereálná), tak stejně zůstane tento mladý perspektivní pracující člověk odkázán na „vyhazování peněz oknem v podobě drahého nájmu, neboť při úvěru 2,8mil. Kč, činí měsíční splátka 11.639 Kč, čímž porušuje podmínku DSTI (měsíční splátka 11.639 Kč činí při jeho měsíční čistým příjmu 22.740 Kč více jak 50% jeho čistého měsíčního příjmu a převyšuje 45% celkové velikosti všech měsíčních splátek – ačkoli bude mít pouze jeden jediný úvěr, který bude splácet – samotnou hypotéku). Ukazatel DTI by žadatel splňoval, pouze pokud by potřeboval půjčit místo potřebných 2,8mil. Kč jen 2.455.920 Kč (max. devítinásobek čistého ročního příjmu). A to opomíjím skutečnost, že už samotné LTV je při vysokých životních nákladech pro většinu nereálné.

S odstupem času, po zavedení třech výše zmíněných podmínek, přichází ČNB s návrhem „úlev“ pro mladé do 36 let věku. Počátek ekonomické aktivity mladých lidí, kdy mají nižší úspory a nižší příjmy, neumožňuje naplňovat základní lidskou potřebu – mít kde bydlet. Pomoci by měly nově navrhované úlevy, které by měly být výslovně zakotveny i v zákoně. Mělo by se jednat o snížení hranice vlastních prostředků na 10% (tzn. možnost 90% LTV), snížení hranice ukazatele DSTI o 5 % (tzn. nepřekročení 40% čistého měsíčního příjmu) a ukazatele DTI o jednoroční násobek čistých příjmů (tzn. nepřekročení osminásobku čistého ročního příjmu). Výše zmíněné úpravy by se měly týkat pouze nově sjednaných úvěrů na vlastní bydlení. Není to mnoho, ale alespoň malá naděje na zlepšení možnosti bydlení mladým lidem svítá. V rámci nutných úspor si lidé určitě polepší, avšak zmírnění dvou zbývajících ukazatelů bude s největší pravděpodobností stále nedostačující.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka