Články | Rozpory při ukončení nájmu

Rozpory při ukončení nájmu

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Rozpory při ukončení nájmu
6 června, 2021

Rozpory při ukončení nájmu

Nájemní vztah mezi nájemníkem a pronajímatelem může probíhat naprosto v klidu, v pohodě, a to po celou dobu trvání nájemního vztahu. Z praxe bohužel jeden ze tří ukončovaných pronájmů zpravidla neproběhne v klidu i přes to, že po celou dobu si obě strany vzájemně vyšly vstříc, na všem se dohodly, atd.

Nejčastějším důvodem, kdy se vztah mezi nájemníkem a pronajímatelem při ukončení nájmu pokazí, je termín ukončení nájmu a finální vyúčtování za energie a služby, tzn. konečné vyúčtování zálohových plateb. I přes to, že v předchozích letech probíhalo každoroční vyúčtování zálohových plateb v poklidu, na samý závěr bydlení dochází k rozkolu nejen ve spotřebovaných energiích, ale i v účtování samotného nájemného.

Každá ze stran má zákonem stanovenou výpovědní lhůtu (pokud se ve smlouvě o nájmu nedohodnou jinak). Tuto lhůtu by měla dodržet každá strana, ať už vzejde ukončení nájmu od kohokoli. Standardní výpovědní lhůta je 3 měsíce. Proto pozor na kratší výpovědní lhůty. A pozor by si měli dát jak nájemníci, tak i pronajímatelé. Každá ze stran se při nedodržení této lhůty může dostat do velkých potíží.

Má-li majitel na pronajímané nemovitosti např. hypoteční úvěr, příliš rychlý odchod nájemníka z nájmu ho může vystavit finančním problémům. Nebude-li mít dostatek času na sehnání  nového nájemníka, nebude mu nájem navazovat, a tím pádem mu vznikne nečekaný náklad s měsíční splátkou úvěru, který každý měsíc pokrýval platbami od nájemníka. Naopak navrhne-li ve smlouvě majitel nemovitosti příliš krátkou výpovědní lhůtu, nájemníci se mohou velmi rychle ocitnout bez střechy nad hlavou. Nemusí se jim podařit najít ve velmi krátkém časovém horizontu náhradní bydlení, tudíž se nebudou mít kam přestěhovat. Podmínky ukončení nájmu by rozhodně měly být diskutovány při uzavírání nájemní smlouvy.

Dalším častým problémem je finální vyúčtování. A kor v případě, kdy nájem končí mimo výroční den, tzn., kdy nájemník spotřebovával energie za kratší dobu, než jaká slouží pro finální vyúčtování. SVJ (voda, teplo, úklid, odvoz odpadu, atd..) na rozdíl od dodavatele plynu a elektřiny (je-li dodavatelská smlouva napsaná na nájemníka), zpravidla nebude dělat individuální odečty mimo termín, ve kterém se celkové zúčtování 1x ročně standardně provádí. Náklady na vodu, teplo, apod. se tak majitel dozví skutečně až při ročním zúčtování. Avšak vyúčtované období může již zahrnovat spotřebu nového nájemníka, který původního nahradil. Rozdělení spotřeby mezi původního a nového nájemníka je velmi špatně dopočitatelné i přes to, že si při předávání nemovitosti zapíšete stavy všech měřidel. Po prvním roce bydlení doporučuji přenastavit zálohové platby dle skutečné vyčíslené spotřeby za předchozí období, aby se eliminovaly vysoké nedoplatky, či vysoké přeplatky. Stejně tak doporučuji, pokud u nájemníka proběhla změna ve smyslu, že začal více pracovat z domu, nebo naopak, že se v nemovitosti zdržuje mnohem méně, než dříve, nahlásit tuto skutečnost majiteli, a požádat ho o navýšení, či naopak snížení poplatků.

Třetím nejčastějším nedorozuměním při ukončování nájmu bývá stav nemovitosti. Dobře zaznamenaný a popsaný stav nemovitosti při předání by měly chtít obě strany. Nájemník je povinen nemovitost předat zpět ve stejném stavu, v jakém si ji převzal do užívání, s přihlédnutím na opotřebení běžným způsobem. Tzn., je-li nemovitost na začátku nájmu čerstvě vymalována, měl by ji nájemník po sobě před vrácením rovněž vymalovat. Stejně tak je ale důležité, pokud nemovitost vymalována při převzetí nebyla, uvést v předávacím protokolu, že nemovitost byla předána nevymalována. Jedná se o ochranu i druhé strany. Nejen nájemníci, ale i majitelé se nemusí chovat úplně férově. Často jedna strana na tu druhou „zkouší“ něco, z čeho chce profitovat, a to jen kvůli tomu, že stav nemovitosti nebyl na počátku nájemního vztahu důkladně popsán. Oběma stranám doporučuji detailní předávací protokol nejen se sepsaným vybavením a slovně popsaným stavem, ale rovněž s fotografiemi ze dne předání. Pořádek dělá přátele a i přes to, že to může u jedné, či druhé strany vzbuzovat rozpaky (ve smyslu nedůvěry k tomu druhému), věřte, že při ukončování nájemního vztahu, budou za tento přístup obě strany rády.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT