Články | Rezervační poplatek při koupi nemovitosti

Rezervační poplatek při koupi nemovitosti

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Rezervační poplatek při koupi nemovitosti
25 září, 2022

Rezervační poplatek při koupit nemovitosti

První platba za koupi nemovitosti zpravidla přichází ve chvíli, kdy se rozhodnete pro koupi konkrétní nemovitosti a podepíšete rezervační smlouvu. Od podpisu rezervační smlouvy máte zpravidla 2-5 pracovních dní na úhradu rezervačního poplatku. Jeho výše může být nastavena individuálně. Zpravidla se liší dle lokality a hodnoty nemovitosti. V lokalitách a u nemovitostí, kde kupní cena nepřevyšuje 1-2 mil. Kč, se rezervační poplatky obvykle pohybují mezi 50.000 – 100.000,- Kč. V inzerátech, ve kterých je uváděna nabídková cena nemovitosti včetně provize realitního makléře, by měl být rezervační poplatek již součástí kupní ceny a jeho úhrada by měla znamenat již částečnou úhradu kupní ceny. V praxi se však můžete setkat s inzercí, kde provize, potažmo rezervační poplatek není součástí nabídkové (kupní/prodejní ceny), a celková suma, kterou za nemovitost zaplatíte, bude oproti inzerované ceně navýšena právě o částku představující rezervační poplatek. Velmi často výše rezervačního poplatku odpovídá výši provize realitního makléře. V případě, kdy není rezervační poplatek součástí nabídkové ceny, tak po jeho úhradě jste uhradili jen administrativní poplatek za zprostředkování, nikoli část kupní ceny. Ve výsledku vás samozřejmě zajímá celková suma, kterou za nákup nemovitosti zaplatíte, takže zda je rezervační poplatek součástí kupní ceny, nebo není, není podstatné. Podstatné je, abyste dopředu znali celkový finanční náklad.

Funkcí rezervačního poplatku (a podpisu rezervační smlouvy), je oficiální stvrzení kupujícího nemovitost koupit a prodávajícího nemovitost prodat tomuto jednomu konkrétnímu kupujícímu. Protože je ve většině případech rezervační poplatek nevratný, pokud by se kupující rozhodl v koupi nepokračovat, je velmi důležité dobře si před podpisem rezervační smlouvy koupi promyslet a být si jistý tím, že budete schopni řádně a včas doplatit kupní cenu. Ano, ani skutečnost, že vám nevyjde dobře bankovní odhad pro účel získání hypotečního úvěru, není důvodem pro povinnost prodávajícího vrátit vám již uhrazený rezervační poplatek. Překážka v takovém případě vznikla na vaší straně a prodávajícího nemusí zajímat, proč. Vy, jako kupující, jste v tu chvíli nedodrželi podmínky, ke kterým jste se zavázali. Proto je velmi důležité dobře zvážit i poměr vašich vlastních finančních prostředků a výše úvěru, kterou máte v plánu si vzít. Pokud by si banka vyhodnotila, že hodnota nemovitosti je pro výši požadované částky nižší, požadovala by po vás změnu poměru mezi vlastními financemi a výší úvěru. V tu chvíli byste měli být schopni rozdílovou částku (požadovanou bankou) „vytáhnout z vlastní kapsy“. Je proto důležité mít případnou rezervu i v této oblasti. Vrácení rezervačního poplatku je většinou možné pouze v případě, kdy jste se na tom dopředu dohodli s prodávajícím (a v jakých konkrétních případech), nebo v případě, kdy se jedná z vaší strany o opravdu nahodilou a dopředu nepředpokládatelnou překážku (např. náhlá zdravotní komplikace, těžký úraz, atd.).

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka