Články | Rezervace vždy třístranná!

Rezervace vždy třístranná!

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Rezervace vždy třístranná!
19 června, 2017

Rezervace vždy třístranná!

Důvody, proč je podpis rezervační smlouvy (Dohody o složení blokovacího depozita) důležitým krokem jak pro prodávajícího, tak i pro kupujícího, jste se mohli taktéž dočíst v sekci „Řeším prodej“ a „Řeším koupi“ u bodu č. 6 - Rezervace nemovitosti. Rovnou tedy přejděme k samotnému úkonu – podpisu.

V případě, kdy ani jedna strana není zastupovaná realitním makléřem, jsou na rezervační smlouvě podpisy dva (prodávajícího a kupujícího). V případě, kdy vás převodem nemovitosti provází realitní makléř, musí být rezervační smlouva VŽDY podepsaná třemi stranami (prodávajícím, makléřem, kupujícím).

Proč je to tak důležité? Ve chvíli, kdy by byla rezervační smlouva podepsaná pouze zájemcem o koupi a makléřem, je tato smlouva NEPLATNÁ! Jediná výjimka, kdy tomu tak může být a přesto je rezervační smlouva platná, je situace, kdy je makléř prodávajícím zplnomocněn na základě ověřené plné moci, která je přílohou rezervační smlouvy. Neplatnost tkví v tom, že makléř nemůže ručit za vážný zájem prodávajícího nemovitost prodat, když není vlastníkem dané nemovitosti.

Co se může stát? U dvoustraně podepsané rezervační smlouvy se bohužel v praxi stává to, že od „X“ zájemců je převzat rezervační poplatek, aniž by o probíhající rezervaci věděl prodávající. Ten zatím „žije v domnění“, že se ještě nenašel žádný vážný zájemce o koupi jeho nemovitosti. Zájemci jsou pak mnohdy „pobídnuti“ k navýšení rezervace „bokem“, aby byla nemovitost „přiklepnuta“ právě jim. Je vám asi jasné, že v případě takovéto výzvy až po proběhlé rezervaci se nejedná o peníze navíc pro prodávajícího vygenerované řádnou a oficiální aukcí, která má předem jasně stanovená pravidla a všechny strany jsou s ní předem seznámeny. Velmi často ostatní zájemce provází neúspěch při žádosti o vrácení rezervačního poplatku, ačkoli oni sami nic neporušili.

Doporučuji číst vše, co podepisujete, a pokud před vás někdo předloží pouze dvoustrannou rezervační smlouvu, nechte si předložit ověřenou plnou moc, jinak smlouvu nepodepisujte a neskládejte rezervační poplatek! Prodávající v tu chvíli neví, že existujete. Třístranná rezervační smlouva je důležitá i pro prodávajícího. Pokud vám makléř bude nabízet své služby, zajímejte se, jak je řešená rezervace. Pokud dvoustraně, dejte od těchto služeb raději ruce pryč. Může se stát, že ačkoli makléř uzavře „X“ rezervací, stále nebudete mít prodáno, protože o nich nebudete ani vědět, a mezi tím přijdete o řadu zájemců, kteří by vaši nemovitost opravdu rádi koupili.

Jako každá profese, i „makléřina“ je o lidech, proto buďte ostražití, s kým se na spolupráci dohodnete.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT