Články | Reverzní hypotéka = důchodová renta

Reverzní hypotéka = důchodová renta

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Reverzní hypotéka = důchodová renta
29 srpna, 2021

Reverzní hypotéka = důchodová renta

Pojem reverzní hypotéka se začíná objevovat čím dál častěji. O co jde, pro koho je vhodná a na co si dát při jejím sjednání pozor?

V současné době převažuje standardní princip hypotéky. Tzn., že lidé si pořizují hypotéku za účelem zakoupení nemovitosti, kterou uvažují v dlouhodobém horizontu splatit. Finálním stavem je v tomto případě vrácení zapůjčené částky  a vlastnění finančně nezatížené nemovitosti. Reverzní hypotéka je pravým opakem. Výchozí stav je splacená nezatížená nemovitost. Vlastník takové nemovitosti může uzavřít (s nebankovní institucí) smlouvu, na základě které je majiteli nemovitosti vyplacena buď jednorázově, nebo v pravidelných (třeba měsíčních) platbách určitá částka za nemovitost. Nemovitost majitel dále užívá, hradí si provozní náklady s ní spojené, spotřebovává vyplacené finance, a po jeho smrti připadne daná nemovitost společnosti, se kterou vlastník smlouvu uzavřel. Svým způsobem se jedná o spotřebitelský úvěr, jenž je zajištěn zástavním právem umístěným na nemovitosti. Úvěr je splatný smrtí majitele nemovitosti.

Pokud má zemřelý vlastník nemovitosti dědice, pak dědicové dědictví buď odmítnou, nebo jej přijmou. Pokud dědictví přijmou, budou povinni splatit jistinu i úroky.

Nebankovní instituce cílí především na seniory. Jedná se o alternativu, jak si na zbytek života finančně polepšit (zvýšit si svou životní úroveň), případně vykrýt nahodilou životní událost. Ačkoli se jedná o zajímavou možnost, rozhodně je třeba dát si pozor jak na obsah smlouvy jako takový, tak i na její případná vedlejší ujednání. Nebankovní instituce nejsou regulované stejně přísně jako např. standardní finanční instituce, proto i obsah jejich obchodních podmínek může být značně nevýhodný vůči majiteli nemovitosti.

Reverzní hypotéka je vhodná hlavně pro ty, kteří nemají dědice, nebo u těch majitelů nemovitostí, kde příbuzenské vztahy nikterak nefungují, či nejsou morálně v pořádku. Samozřejmě se tato možnost ale nevylučuje i u těch majitelů nemovitostí, kteří případné dědice mají. Jedná se o soukromý majetek a není povinností nikoho z nás, aby nějaký majetek po své smrti zanechal dalším generacím.

Zároveň bych však chtěla upozornit na případnou manipulaci, důvěru, či dokonce případný nátlak ze strany takových institucí. Vždy doporučuji veškerý obsah smluv konzultovat s třetí stranou, a to i v případě, kdy máte pocit, že je vám vše ve smlouvě zcela jasné.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka