Články | Prodej nemovitosti nezletilého

Prodej nemovitosti nezletilého

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Prodej nemovitosti nezletilého
10 července, 2022

Prodej nemovitosti nezletilého

Ano, i dítě může vlastnit nemovitost. Zpravidla k nabytí vlastnictví nemovitosti dítětem dochází buď při darování, nebo bohužel při úmrtí některého z rodičů.

Prodej nemovitosti vlastněné dítětem je specifický z mnoha důvodů. Za nezletilého musí vždy jednat někdo zletilý. Zpravidla to bývá jeden z rodičů, či jiný nejbližší příbuzný. Jakmile je nemovitost vlastněná nezletilou osobou, nakládání s nemovitostí podléhá schválení opatrovnického soudu. I přes to, že má nezletilá osoba soudem přiděleného opatrovníka, při prodeji, nebo pronájmu nemovitosti, nestačí, že s daným záměrem opatrovník souhlasí.

Z důvodu ochrany nezletilých osob musí s prodejem, či pronájmem souhlasit opatrovnický soud. Tomu je nutné doložit důvod záměru a rovněž i argumentačně podložit, k čemu budou, ať už jednorázově získané peníze z prodeje, či pravidelně získávané finance z pronájmu, sloužit. Spotřeba takto získaných peněz by měla probíhat ve prospěch nezletilého – např. zajištění pro dítě vhodnějšího bydlení, zajištění jeho základních potřeb, zafinancování běžného provozu dítěte, či naopak jeho specifických potřeb, atd. Neprokáže-li se správně nutnost prodeje, či pronájmu nemovitosti, může opatrovnický soud žádost zamítnout a prodej, či pronájem nemovitosti nepovolit.

O krůček složitější, či spíše procesně náročnější, je situace, kdy je nezletilé dítě jen spolupodílovým vlastníkem, přičemž dalším podílovým vlastníkem je právě opatrovník dítěte. Protože by mohl prodej, či pronájem nemovitosti být střetem zájmu (záměr opatrovníka prodat, nebo pronajmout „za každou cenu“, ale hlavně z toho něco mít), vstupuje do celého procesu ještě jeden krok navíc. Opatrovnický soud je nutné nejdříve požádat o přidělení tzn. kolizního opatrovníka. Bývá jim většinou např. pracovník sociálního zabezpečení. Ten je povinen se celé záležitosti pověnovat a řádně vyhodnotit, zda je žádost o prodej, či pronájem, opodstatněná a je v souladu se zájmy nezletilého.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka