Články | Prodej nebytového prostoru

Prodej nebytového prostoru

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Prodej nebytového prostoru
4 června, 2023

Prodej nebytového prostoru

Nebytový prostor již svým označením napovídá, že se jedná o prostor, jež není určen k bydlení. Každý nebytový prostor byl, nebo je využíván určitým způsobem. Některé nebytové prostory sloužily jako sklady, jiné jako kanceláře, prodejny, provozovny určitých služeb, a některé v podobě nevyužívaných suterénů se sklepy a dalšími společnými prostory jednoduše zely prázdnotou. Základem úspěšného prodeje nebytového prostoru je schopnost vidět jeho potenciál v souvztažnosti na danou lokalitu. Jednoduše řečeno – to, že sloužil k určitému účelu, neznamená, že nemůže sloužit v budoucnu k účelu zcela odlišnému. Proč na toto upozorňuji?

Primárně možnosti a varianty, jak lze s prostorem naložit, vytváří základ úspěšného prodeje nebytového prostoru. Avšak ne každý poptávající tyto možnosti „vidí“. Prodej nebytového prostoru je proto vhodné podpořit různými návrhy a variantami, co by bylo možné v daném prostoru provozovat, jak jej využít, předělat, upravit, apod., aby samotná škála zájemců o koupi byla co nejširší. Zvyšujete tím úspěšnost prodeje jak po stránce časové, tak i po stránce finanční. Čím širší „portfolio“ možností, tím větší „záběr“ potenciálních kupujících. Různé možnosti využití často sami kupující nevidí, a proto není od věci jim napovědět a svým způsobem rozšířit „obzory“, jak lze s prostorem „pracovat“.

Ať už je nebytový prostor nový nebo po rekonstrukci, či teprve na své obnovení čeká, až na velmi specifické případy jej lze zpravidla využít k více účelům. Rozhodně není nutné vytvářet a „utrácet“ za vypracování x vizualizací s několika možnými návrhy od architekta. To by se vám vzhledem k poměru prodejní ceny nemovitosti a ceny za jeho služby nemuselo ani vyplatit. Mnohdy stačí se „pouze“ zamyslet nad tím, co je v okolí (jaké provozy, firmy, atd.), jaká je dopravní dostupnost, vzdálenost na hlavní silnice či nájezdy na dálnice, přístup pro vjezd a v neposlední řadě také příslušenství a prostor kolem objektu (v případě vybudování např. kadeřnického salonu by měli mít možnost zákazníci také zaparkovat, apod.). Nejde tedy zpravidla jen o prostor samotný, ale také o možnosti kolem něj.  Je to, jako byste vybudovali hotel bez parkoviště.

Úspěšnému prodeji lze jít často naproti i investicí, která prodeji předchází. Často dělí neúspěšný prodej od úspěšného např. přikoupení pozemku od obce, aby se u objektu dalo parkovat, apod. Podmínkou každé takové investice však nutně musí být předchozí důsledné promyšlení a zjištění, zda se investice vyplatí. Ne jeden prodávající tímto způsobem pouze navýšil své náklady, ale očekávané ovoce v podobě vyšší atraktivnosti objektu, mu daná investice nepřinesla. Každé takové rozhodnutí a možnosti, co a jak s objektem učinit, jak jej zatraktivnit a zda to vůbec lze, doporučuji prodiskutovat se zkušenými prodejci nemovitostí, potažmo ideálně v kombinaci se stavaři a architekty. I jednoduchá konzultace může často napovědět, jakým směrem je nejvhodnější se v rámci prodeje ubírat.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka