Články | Prodej bytu bez rizika

Prodej bytu bez rizika

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Prodej bytu bez rizika
24 listopadu, 2019

Prodej bytu bez rizika

Prodej bytu může, ale nemusí jít tzv. „jako po másle“. Nejen na co, ale také na koho je důležité dát si při prodeji bytu pozor? Zájemci o prohlídku, finální kupující, realitní makléř, advokát, banka, termíny, bankovní účty, úschova kupní ceny, katastr,… Není toho málo. Zaměříme-li se v tomto článku spíše na subjekty, které do procesu prodeje vstupují a prodej ovlivňují, než na smluvní a procesní záležitosti, i zde byste se měli rozhodovat rozvážně. Proč?

Zájemci o prohlídku. Jedná se o úplně cizí osoby, které osobní prohlídkou nemovitosti vstupují do vašeho soukromí. Vědí, kde bydlíte, jaké vybavení v nemovitosti máte. Dotazy na zabezpečení vašeho bytu i celého domu vám samozřejmě ze strany zájemců nepřijdou divné. A divné nejsou, jde-li opravdu o potenciální kupující. Bytem vám projde x cizích lidí, kteří o vás a vašem majetku ví mnoho, ale odchází s tím, že vy o nich mnohdy nevíte vůbec nic. Třeba ani to, jak se jmenují. Je třeba myslet na bezpečnost vaši i vašeho majetku.

Kupující. Ne všichni kupující bohužel kupují s cílem koupit a respektovat podmínky dohodnuté a uvedené ve smlouvách o převodu. Existují i takoví „šikovní“ kupující, kteří vybírají nemovitost, potažmo prodávajícího, hlavně dle možnosti pozdější reklamace s šancí na vynucení si dodatečné slevy, apod. Záměrně po dokončení prodeje napadají technický stav nemovitosti, apod.. (hovořím o opravdu neadekvátních a neopodstatněných připomínkách). Nicméně není-li během převodu správně vše ošetřeno nejen ve smlouvách, ale také v předávacím protokolu, a jsou-li navíc prodávající „slabší“ povahy, často na kompenzaci při nátlaku přistoupí, ačkoli není kupující v právu.

Realitní makléř. Špatný sluha, nebo dobrý pán? I o tom jako vlastníci nemovitosti rozhodujete vy. Výběr makléře řešte primárně „sběrem informací“ a následně dle vlastního úsudku a dojmu. Stěžejní je doporučení na základě vlastní zkušenosti vašich příbuzných, známých, kolegů, sousedů, atd. Nic není lepší, než osobní zkušenost někoho, koho dobře znáte. Pokud tuto možnost nemáte a vybíráte nahodile ze zcela cizích makléřů, na které nemáte doporučení, pečlivě zjišťujte veřejně dostupné reference. Ověřte si profesní způsobilost (živnostenský rejstřík, praxi). Dále se rozhodujte dle toho, co má daný realitní makléř navíc oproti ostatním – např. ISO certifikaci, vystudované odhady pro věci nemovité, profesní kvalifikaci od Ministerstva pro místí rozvoj ČR, pojištění odpovědnosti, atd. Spolu s tím si pečlivě porovnejte rozsah nabízených služeb a přidejte i váš pocit a dojem z osobní schůzky. Nikdy se nerozhodujte pouze podle jedné z výše uvedených oblastí, ale vždy posuzujte celek. A pamatujte na to, že nejnižší provize za poskytnuté služby mohou ve finále pro vás znamenat větší finanční ztrátu.

Advokát. Zkušený a profesně zdatný realitní makléř by měl mít k ruce spolehlivého a profesně zdatného advokáta, který by měl být taktéž pojištěn. I v tomto případě velmi nízká provize realitního makléře může odrážet kvalitu právních služeb, kterou makléř hradí.

Banka. Banku kupujícího, který potřebuje koupi financovat hypotečním úvěrem, úplně neovlivníte. Nicméně je dobré dopředu vědět, zda má kupující úvěr již předjednaný a zda jej má, nebo nemá tzv. „na knop“. Pro vás se jedná o větší jistotu, že prodej nemovitosti nespadne kvůli jeho nedostatečné bonitě, nebo z důvodu nedostatečné zástavy pro banku. Pozor však i na vaši banku, máte-li na prodávané nemovitosti zástavní právo. V praxi jsem se setkala s již několika pochybeními. Např. jedna nejmenovaná banka vyčíslila klientovi zůstatek i včetně 150tisícové pokuty, na kterou však neměla ze zákona právo. Jiná banka se zase v dokumentu pro výmaz zástavního práva odkázala na špatný paragraf zákona a katastr vymazání zástavního práva zamítl (následovalo nové podání návrhu na katastr, což znamenalo měsíční zdržení s výplatou peněz z advokátní úschovy, neboť tímto nebyly splněné podmínky pro vyplacení kupní ceny).

Nikdy při prodeji nemovitosti nepodchytíte 100%, ale správným výběrem kvalitních lidí, kteří vám službu poskytnou, můžete většině rizik dobře předejít.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka