Články | Pro co slouží ochranná lhůta na katastru?

Pro co slouží ochranná lhůta na katastru?

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Pro co slouží ochranná lhůta na katastru?
3 července, 2017

Pro co slouží ochranná lhůta na katastru?

Katastr nemovitostí (KN) = veřejný soubor údajů o nemovitých věcech, který spravuje Katastrální úřad (KÚ). V případě převodu nemovitosti, ať už z důvodu prodeje, darování, dědictví, apod., dokládáte na příslušný KÚ potřebné dokumenty a žádáte s příslušným formulářem (návrh na vklad práva do KN) o přepis na jiného vlastníka.

První den po dni, kdy tento návrh s příslušnými dokumenty KÚ převzal, vyznačí u vaší nemovité věci tzv. plombu. Tato plomba ukazuje, že u vaší nemovitosti probíhá určité řízení. O zaplombování KÚ obešle písemnou formou všechny účastníky řízení a po dobu 20 dní od doručení písemnosti čeká, zda nebude mít jakýkoli účastník řízení nějakou námitku na podaný návrh (na chystanou změnu u nemovitosti). Toto opatření vzniklo z důvodu zneužívání a podvodného jednání, kdy v řadě případů došlo k neoprávněnému přepisu nemovitosti na jinou osobu. Těchto 20 dnů slouží na ochranu vlastníků, aby měli dostatek času dozvědět se, že se s jejich nemovitostí „něco děje“ a mohli včas zareagovat. KÚ nemá povinnost zkoumat pravost dodaných dokumentů! Má pouze povinnost zkontrolovat náležitosti, které musejí dokumenty obsahovat, aby po uplynutí ochranné lhůty mohl změny u nemovitosti provést. KÚ má za povinnost pouze informovat vlastníky, že se po uplynutí 20 dnů bude s jejich nemovitostí nakládat určitým způsobem, pokud do té doby nezareagují. V ČR je každý vlastník nemovité věci povinen se o svou nemovitost zajímat a hlídat si ji. Po uplynutí ochranné lhůty, neobdrží-li KÚ od žádného účastníka řízení námitku, začne daný požadavek (návrh na vklad) řešit a má na jeho zpracování čas ze zákona 30 dní.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka