Články | Přiznání k dani z nemovitosti 2021

Přiznání k dani z nemovitosti 2021

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Přiznání k dani z nemovitosti 2021
17 ledna, 2021

Přiznání k dani z nemovitosti 2021

Tak, jako každý rok, je ten, kdo nabyl nemovitost v předchozím roce, povinen podat daňové přiznání k dani z nemovitosti. V předchozích letech byla tato povinnost vždy do konce ledna. V roce 2021 je termín pro podání daňového přiznání posunut o dva měsíce, tedy do 31.3.2021. Vláda ČR rozhodla o prodloužení termínu na základě nouzového stavu.

Daň z nemovitosti platí každý vlastník nemovitosti, a to každý rok, bez ohledu na to, jakým způsobem nemovitost nabyl (koupí, darem, děděním). Daňové přiznání se však podává jen jednou. Všechny následující roky majitelům již automaticky přijde od finančního úřadu výzva k zaplacení daně bez toho, aniž by opětovně daňové přiznání podávali.

Pokud někteří vlastníci nabyli v jednom roce více nemovitostí, bude záležet na tom, zda se nemovitosti nachází ve stejné, nebo v různé lokalitě. Daňové přiznání se totiž podává na finanční úřad, který je místně příslušný té lokalitě, ve které se nemovitost nachází. Tudíž pokud se nachází jedna nemovitost např. v Praze a druhé ve Středočeském kraji, bude majitel podávat dvě daňová přiznání dvěma odlišným finančním úřadům. Pokud by byly obě nemovitosti pořízeny např. v rámci stejné městské části Prahy 4, bude majitel podávat jedno daňové přiznání stejnému finančnímu úřadu.

Povinnost podat daňové přiznání však nemají pouze ti, kteří nemovitost nově nabyli. Pokud jste v předešlém roce byli naopak v roli prodávajících, pak je vaší povinností o této změně finanční úřad rovněž informovat. Pokud jste prodali nemovitost a žádnou další ve stejném kraji nevlastníte, pošlete finančnímu úřadu pouhé oznámení, že vám povinnost hradit daň zanikla. Pokud však vlastníte více nemovitostí ve stejném kraji a minimálně jedna zůstala ve vašem vlastnictví, jste povinni podat daňové přiznání, ve kterém budou uvedeny jen ty nemovitosti, které vám ve vlastnictví zůstaly.

Povinnosti související s daňovým přiznáním k dani z nemovitosti tedy nemají pouze nabyvatelé, ale i převodci.

Daňové přiznání je nutné vyplnit do příslušného formuláře. Nejjednodušší způsob, jak daňové přiznání vyplnit, je pomocí elektronického formuláře na webových stránkách finančního úřadu: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?CPodani=qNnWMK_i6wMs3rQZpZpb_jXz&nov=1. Formulář lze vyplnit a zaslat finančnímu úřadu i fyzicky v papírové podobě. Stačí si jej stáhnout ve formátu PDF.

Platbu daně nehradíte spolu s podáním daňového přiznání, ale až na základě příchozí výzvy k úhradě od finančního úřadu. Ta zpravidla chodí poštou či elektronicky během jara.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka