Články | Přístupová cesta k pozemku

Přístupová cesta k pozemku

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Přístupová cesta k pozemku
11 února, 2018

Přístupová cesta k pozemku

Vlastnictví přístupové cesty k domu, příp. k pozemku, je jedním z hlavních parametrů, který je nutné při koupi nemovitosti zohlednit. Není-li přístupová cesta taktéž ve vlastnictví současného majitele prodávané nemovitosti, nebo ve vlastnictví obce, neznamená to v každém případě, že se musíte nutně s myšlenkou koupě hned rozloučit, ale…

Ve chvíli, kdy zjistíte skutečnost, že příjezdovou cestu vlastní celou nebo z části soukromý vlastník, první věc, kterou byste měli zkoumat, je existence věcného břemene. Pokud je věcné břemeno chůze a jízdy zřízeno a zaevidováno v katastru nemovitostí, je to ta jistější varianta.

V praxi se však velmi často můžete setkat se situací, kdy je celá nebo určitá část příjezdové cesty využívána již historicky jako veřejná, a mnohdy ani nikdo z místních uživatelů této cesty „nemá ponětí“ o tom, že jezdí přes soukromý pozemek a nejedná se o obecní cestu. Je tedy nutné v této chvíli ihned „skládat zbraně“ a vzdát se nemovitosti ke koupi, která se vám tolik zalíbila? Ne vždy!

Rozhodnutí učiňte až na základě informací z městského úřadu, konkrétně z oddělení, které má na starosti správu komunikací. Sdělte jim, o jakou nemovitost se konkrétně jedná, a která z parcel je ta, která by mohla způsobit v budoucnu „problém“. Existuje varianta, že ačkoli je daná parcela ve vlastnictví soukromého vlastníka, může se jednat o případ, kdy si soukromý vlastník nemůže se svou parcelou „naložit“ jen na základě vlastního uvážení a rozhodnutí. Existují výjimky, kdy daná parcela musí ze zákona sloužit i nadále těm účelům, kterým sloužila doposud. Rozhodně je ale tuto situaci nutné důkladně prověřit s kompetentní osobou a rovněž prodiskutovat s financující bankovní institucí, má-li být koupě financována pomocí hypotečního úvěru. U poskytování hypotéky pro tento případ rovněž neznamená, že vám banka v této situaci na koupi finanční prostředky rovnou nepůjčí. Může se však stát, že v rámci odhadu, který si každá banka nechává vypracovat, si tuto skutečnost vyhodnotí jako určité riziko, což se může odrazit v neochotě půjčit vám v potřebné výši. Banka téměř jakékoli riziko může vzít v potaz, ale ve většině případech se zjištěné riziko odrazí v celkovém objemu půjčených peněz.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka