Články | Připomínkování rezervační smlouvy kupujícími

Připomínkování rezervační smlouvy kupujícími

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Připomínkování rezervační smlouvy kupujícími
23 února, 2020

Připomínkování rezervační smlouvy kupujícími

Investice do nemovitosti je zpravidla pro většinu kupujících tou nejnákladnější transakcí. Mnoho kupujících dokonce realizuje tento typ investice jen jednou v životě. Často se finančně „uvážou“ ke splácení mnohdy nemalých částek bankovnímu věřiteli od svých mladých let až po odchod do důchodu. Je zcela logické, že při koupi nemovitosti je důležitá obezřetnost, znalost technického i právního stavu, a důkladné zvážení celé investice. Jak je tomu v praxi?

Většina záležitostí, ve kterých hraje roli velká životní změna, či časová, nebo finanční náročnost, má pozitiva i negativa. Stejně je tomu i u prvního kroku, který kupující v případě zájmu o koupi nemovitosti podstupují – podepsání rezervační smlouvy. V tomto článku neřešme důvody, jestli a proč je uzavření rezervační smlouvy důležité. Prostě je. Zaměřme se však na časový úsek mezi prohlídkou nemovitosti a jejím zarezervováním.

Jak jsem již uvedla v předchozích řádcích, je nezbytné vědět nejen, co rezervujete a v jakém je to stavu, ale také jaké jsou podmínky převodu. Tím mám na mysli termíny jednotlivých plateb, kde bude uschována kupní cena, po splnění jakých podmínek se prodávající dostane k penězům za prodej, v jaké stavu a kdy bude kupujícím nemovitost předávána, co je pro prodávající rozhodující – zda upřednostní kupujícího s hotovostí, či nikoli, nebo toho, kdo nepožaduje vyklizení nemovitosti, nebo bude rozhodovat rychlost rozhodování (kdo dříve přistoupí k rezervaci nemovitosti, toho nemovitost bude…). Priority mohou mít prodávající různé. Jak k rezervaci přistoupit v případě priority prodávajícího „kdo dřív přijde, ten dřív bere“?

Pozitiva připomínkování a otálení s podpisem rezervační smlouvy tkví jednoznačně v možnosti dostatečného zvážení celého kroku. Kupující si mohou několikrát projít negativa a pozitiva nemovitosti. Mohou si promyslet, zda jim nemovitost světí přesně to, co od ní očekávají, a zda není pro ně dané rozhodnutí rizikové (z hlediska financí, či přesvědčení o tom, že nekupují tzv. „zajíce v pytli“), apod. A jak jsem již výše uvedla, které jiné rozhodnutí si zaslouží tak velkou rozvahu, jako pořízení nemovitosti. Jenže…

Velké negativum otálení s rezervací může znamenat (a v praxi opravdu pro mnohé kupující znamená), že je jiní zájemci o koupi předběhnou. O nemovitost tak často přicházejí i přes to, že o ni opravdu zájem měli. Pouze chtěli mít pokrytá určitá rizika. Těžko samozřejmě konkurovat tomu, kdo bezmyšlenkovitě podepíše cokoliv a ihned, hlavně aby nemovitost získal. V praxi bohužel často i sami realitní makléři mají tendenci zvyšovat konkurenční tlak mezi jednotlivými zájemci tím, že vybízejí k podpisu rezervační smlouvy dokonce už na prohlídce nemovitosti. Nikdy nelze ovlivnit všechno, ale pár dobrých rad z praxe pro vás mám.

V první řadě nikdy nepodepisujte rezervaci hned na místě při prohlídce bytu. Pokud vás k tomuto kroku realitní makléř směřuje, raději si řekněte, že toto není ta pravá nemovitost pro vás, máte-li celou transakci absolvovat s člověkem, který vám již hned na samém začátku „strká pod nos“ papíry, které ani nemáte čas si pořádně pročíst. Na druhou stranu, máte-li o nemovitost opravdu zájem, tak stejně jako není normální podepisovat rezervaci téměř ve dveřích bytu při pouhém podání ruky, není „zdravé“ řešit rezervaci několik týdnů. Riskujete tím to, že někdo bude rychlejší. Zároveň může vaše otálení vyvolat u prodávajících pochybnosti, zda jste opravdu vážní a pro tento obchod dostatečně bonitní kupující.

Tam, kde rozhoduje „kdo dřív přijde, ten dřív bydlí“, doporučuji:

  1. Mít ujasněné priority a očekávání od nemovitosti (před prohlídkou).
  2. Mít zjištěné a ověřené finanční možnosti i včetně alternativ (před prohlídkou).
  3. Vědět předem, jaké záležitosti nesmí v rezervační smlouvě chybět – např. úschova kupní ceny.
  4. Dostat se co nejdříve k návrhu rezervační smlouvy a tu pak opravdu aktivně řešit (nečekat na to, až se vrátíte z prodlouženého víkendu se svou polovičkou, či rodinou).
  5. Zajistit si nejen schopného, ale i rychlého právníka, který je schopen být vám opravdu rychle „k ruce“ a který nebude připomínkovat rezervační smlouvu stylem, že bude měnit pouze slovosled, ačkoli obsah sdělení zůstane naprosto stejný, a to jen proto, aby bylo vidět, že se vaší smlouvou opravdu zabýval.

V rezervační smlouvě je důležité řešit podstatné věci, nikoli malichernosti, které akorát zdržují.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT