Články | Předkupní právo opět zrušeno!

Předkupní právo opět zrušeno!

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Předkupní právo opět zrušeno!
24 května, 2020

Předkupní právo opět zrušeno!

Opětovně zavedené předkupní právo potrápilo od 1.1.2018 spoustu prodávajících. Nejvýraznější komplikace spojené se splněním podmínek předkupního práva zažívali majitelé nemovitostí, kteří se svou bytovou jednotkou prodávali i podíl na nebytovém prostoru v podobě garážového stání. Trápení s předkupním právem však již dlouho nepotrvá. Novela Nového občanského zákoníku předkupní právo opětovně ruší, a to s účinností od 1.7.2020! Ale pozor! Ačkoli bude předkupní právo plošně zrušeno, jedna výjimka s povinností dodržet předkupní právo zůstává. Čeho se výjimka týká?

Výjimka se týká zděděného spoluvlastnického podílu. Může se na něj vztahovat ochranná lhůta v délce 6 měsíců od nabytí nemovitosti. Pokud svůj zděděný podíl převádíte na jinou osobu, než blízkou (blízká osoba = manžel, manželka, sourozenec, příbuzný v přímé linii, nebo přímo některý z ostatních spolupodílových vlastníků), jste povinni ve lhůtě 6 měsíců od nabytí svůj spoluvlastnický podíl nabídnout dle regulí předkupního práva ostatním spolupodílovým vlastníkům. Po uplynutí této lhůty můžete svůj podíl prodat komukoli.

Od 1.7.2020 tedy můžete (s výjimkou zděděného spoluvlastnického podílu) prodat svůj spoluvlastnický podíl komukoli cizímu. Ostatní spolupodíloví vlastníci se nemohou dožadovat přednostní koupě. Prodávajícím se tak zjednoduší nakládání s jejich majetkem. Jako vše v životě, i zrušení předkupního práva má své pro a proti. V případech, kdy ostatní spoluvlastníci koupit prodávaný podíl nechtějí a přitom ztrpčují, zdržují, či dokonce sabotují uskutečnění prodeje třetí cizí straně (ačkoli oni sami zájem koupit nemají), je určitě zrušení předkupního jakousi ochranou prodávajícího. Na druhou stranu zatím ještě platné předkupní právo je naopak ochranou kupujících. Ochranou před tím, aby prodávající mohl prodat svůj spoluvlastnický podíl jakýmkoli „spekulantům“, kteří si zpravidla následně „neberou servítky“ s ostatními spoluvlastníky, kterým začnou život natolik komplikovat, že raději prodají i svůj podíl. A „spekulanti“ tak snadno velmi často nabydou majetek do výlučného vlastnictví a jako bonus za velmi výhodnou cenu. Vše má své „pro“, ale i „proti“.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka