Články | Předčasné splacení hypoték pokutováno

Předčasné splacení hypoték pokutováno

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Předčasné splacení hypoték pokutováno
18 února, 2024

Předčasné splacení hypoték pokutováno

Debatám o opětovném zavedení pokut pro klienty při předčasném splacení je v poslední době věnováno neméně pozornosti, jako sledování výše úrokových sazeb.

Před rokem 2016 bylo ze strany bank celkem běžné strhnout klientům „poplatek“ za předčasné splacení, když např. prodávali svou nemovitost a prostřednictvím peněz získaných z prodeje zároveň umořili hypoteční úvěr. Tento poplatek si banky účtovali zcela běžně a pro představu se jednalo o deseti či spíše statisíce korun (např. u úvěru o velikosti 1.632.452,09 Kč si banka naúčtovala tzv. „Náhradu účelně vynaložených nákladů/Úhradu za předčasné splacení“ ve výši 154.307,53 Kč. V poměru k výši úvěru se jednalo o opravdu obrovskou částku. Pro překlenutí období, kdy zákonem o spotřebitelském úvěru došlo k úpravě ve smyslu zrušení pokuty za předčasné splacení, sloužilo datum 1.12.2016. Tzn., že pokuta za předčasné splacení se již netýkala nových úvěrů sjednaných po tomto datu, a zároveň starých úvěrů z předchozích let, u kterých došlo po 1.12.2016 k refinancování.

Je rok 2024 a opět roztáčíme režim pokut pro předčasné splácení úvěrů. V první řadě je potřeba zmínit, že existují výjimky, pro něž pokuty nebudou platit. Jedná se například o předčasné splacení úvěru na konci fixačního období, či splacení úvěru z důvodu prodeje nemovitosti. Zároveň však zůstává v platnosti možnost bezplatného splacení až 25% ze zbývajícího úvěru (dlužné částky) každý rok vždy k výročnímu termínu fixace (datum uzavření úvěrové smlouvy, nikoli datum začátku čerpání hypotečního úvěru).

Nové podmínky samozřejmě nebudou platit hned. Opět bude stanoven termín, od kdy budou pokuty platné. Tím datem by mělo být září 2024. V praxi to znamená, že úvěrů sjednaných, či zrefinancovaných před zářím 2024, se pokuty za předčasné splacení nebudou týkat, a to až do doby, než zrefinancují stávající úvěr za nových podmínek (tzn. po září 2024). Konkrétně: pokud má klient úvěr uzavřený v roce 2023 s pětiletou fixací, tak může až do roku 2028 bez pokuty svůj úvěr kdykoli splatit. Jakmile však úvěr nesplatí a zrefinancuje ho kdykoli v období 2024-2028, začnou pro něj platit podmínky nové. Od té chvíle již nebude moci předčasně úvěr splatit bez finančních „následků“. Samozřejmě na stanovené výjimky, které budou umožňovat předčasné splacení zdarma (např. splacení na konci fixace). Zároveň, bez ohledu na zlomový okamžik „září 2024“ budou mít stále všichni „majitelé“ úvěrů možnost každý rok na výroční den fixace splatit až 25% ze stávajícího dluhu. Toto splacení je potřeba uskutečnit 1 měsíc přede dnem výročí uzavření smlouvy o poskytnutí spotřebitelského úvěru.

Pokuty se tedy budou týkat nových, či zrefinancovaných úvěrů, k nimž dojde od září 2024 dále. A když hovoříme o pokutách, pojďme si také říci, o jakých částkách je řeč. Jedná se o možnost bankovních institucí požadovat po klientech za předčasné splacení tzv. úrokové náklady. Je to rozdíl mezi úrokem sjednaným u banky, který by měl klient zaplatit za celé fixační období (tzn. do konce fixace), a referenčním úrokem, jež je daný průměrem zápůjčních úrokových sazeb k danému období uveřejňovaných ČNB. I zde jsou stanovené hranice – maximální výše 0,25 % z nesplacené jistiny za každý rok do konce fixace a celkovou částku ve výši 1% z nesplacené jistiny, ale za celé zbývající fixní období! Po ne úplně složitém výpočtu je jasné, že hovoříme o pokutách v řádech deseti až statisíců korun.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT