Články | Pravidla u daně z nabytí a DPH

Pravidla u daně z nabytí a DPH

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Pravidla u daně z nabytí a DPH
5 března, 2023

Pravidla u daně z nabytí a DPH

Od roku 2020 má většina lidí v paměti, že daň z nabytí nemovitých věcí je již plošně zrušena. Ano, je pravdou, že tento typ daně byl v roce 2020 zrušen (se zpětným účinkem), nicméně v některých případech stále trvá povinnost daň hradit.

Zlomovým datem pro placení a neplacení daně z nabytí nemovitých věcí, je jejich nabytí nejpozději v prosinci 2019. Tzn. že vklad do katastru nemovitostí byl povolen katastrálním úřadem v průběhu prosince 2019 a později.

Poplatníkem této daně byl nabyvatel nemovité věci a předmětem daně bylo úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci (samozřejmě na území ČR).

Daňová povinnost zaniká například v případě neplatnosti právního jednání, splnění rozvazovací podmínky, odstoupení od smlouvy, zániku zajišťovacího převodu vlastnického práva k nemovité věci s výjimkou, kdy se převod tohoto práva stane nepodmíněným. Zánik daňové povinnosti je splněn ve chvíli, kdy vlastníkem nemovité věci je původní vlastník nebo jeho právní nástupce. Poplatník musí dané skutečnosti uplatnit v daňové přiznání, nebo v dodatečném daňovém přiznání. Pozor na skutečnost, že daň lze stanovit i dodatečně bez ohledu na to, zda již uplynula lhůta pro stanovení daně.

Specifickým typem daně je DPH, nebo-li daň z přidané hodnoty. Plátcem DPH je povinně osoba, která je povinná k této dani se sídlem v ČR, jejíž obrat přesáhne za 12 kalendářních měsíců částku 2mil. Kč. Výjimkou jsou ty osoby, které uskutečňují plnění, která jsou osvobozená od daně bez nároku na odpočet DPH. Z hlediska zákona o DPH se rozumí převodem nemovité věci dodání zboží, na základě kterého dochází k převodu vlastnického práva. Jestliže dochází k převodu vlastnických práv na jiném území (mimo ČR), postupuje se dle zákonů/pravidel v dané zemi. Plátce DPH může být v takovém případě registrován jako identifikovaná osoba v jiném státě. Den uskutečnění plnění je buď den, kdy je nemovitost fyzicky předána novému vlastníkovi, nebo den, kdy bylo vlastníkovi doručeno vyrozumění se dnem zápisu změny vlastnického práva. Dle toho, který den nastane dříve.

Zdanění podléhá stavební pozemek bez stavby spojené pevně se zemí (21% základní sazba), zastavěný pozemek, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení (15% snížená sazba) a pozemek zastavěný stavbou jinou než pro sociální bydlení (21% základní sazba).

Osvobozen od daně bez nároku na odpočet daně je převod staveb, bytů a nebytových prostor (včetně jejich součástí a příslušenství) po uplynutí lhůty 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo prvního kolaudačního rozhodnutí. Pozor! Lhůta 5 let začne běžet od znova ve chvíli, kdy bylo vydán kolaudační soulas kvůli podstatné změně stavby. Jedná se například o přístavbu o více jak 50% plochy, sloučení bytů, nástavbu minimálně o dvě podlaží, atd.).

Plátcům DPH rozhodně doporučuji mít natrvalo, nebo alespoň formou konzultací, kontakt s účetním, či dobrým daňovým poradcem.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka