Články | Pozor na zastaralé pojištění

Pozor na zastaralé pojištění

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Pozor na zastaralé pojištění
5 května, 2024

Pozor na zastaralé pojištění

U nemovitostí ve většině případech platí u pojištění přesný opak toho, co platí například u automobilů. Čím máte automobil starší a čím více má najeto, tím jeho pojistná hodnota klesá. Nemovitosti jsou (až na výjimky) přesným opakem. Čím jsou starší, tím se jejich hodnota v čase zvyšuje.

Pojištění nemovitosti je považováno většinou kupujících, kteří kupují nemovitost na hypoteční úvěr, za automatické. Bez pojištění nemovitosti vám banka jednoduše úvěr na koupi neposkytne. Hlavním důvodem je krytí částky, kterou vám banka půjčuje. Proto bych ráda upozornila na jednu podstatnou věc.

Většina z vás, kteří máte relativně nový hypoteční úvěr, zpravidla nevěnuje po tak krátké době pojištění pozornost. I po roce, či dvou, považujete sjednané pojištění za de facto nové, aktuální, a proto nemá cenu se tím hned zase zabývat, jenže…

Zaměřte se na růst cen obdobných nemovitostí za posledních deset let. Od roku 2015 nemovitosti rostly na ceně doslova skokově. V některých lokalitách se hodnota určitého typu nemovitostí dokonce zdvojnásobila. Tento trend trval až do roku 2021, než došlo k určité stagnaci cenového růstu. Pokud jste uzavírali pojištění kolem let 2015 až 2019, a od té doby jste pojištění nikterak neaktualizovali, doporučuji věnovat mu trochu vaší pozornosti. Jen za poslední rok růstu cen (2021) došlo k nárůstu hodnoty nemovitostí o x jednotek procent (místy překročily ceny i desítku procent). Po x procentním nárůstu cen je vaše nemovitost, byť po pouhém roce, či dvou od nákupu, podpojištěna. Banka po vás aktualizaci pojištění každý rok samozřejmě nechce. Z logiky věci jí zajímá pouze pojištění v okamžiku, kdy vám finance půjčuje, protože s každým rokem, po který splácíte úvěr, je půjčená částka nižší. Pokud cena nemovitostí roste a pokud dojde k pojistné události, tak banka má jistotu, že svůj finanční podíl na vaší nemovitosti dostane z pojistného plnění v celé výši. Kdežto vy budete v případě podpojištění tratit. Pravidelným umořováním hypotečních splátek se zvyšuje váš podíl vlastních finančních prostředků na ceně nemovitosti, a když k němu přičtete tržní nárůst hodnoty nemovitosti v čase, tak je skutečně nutné každý rok aktualizovat hodnotu, na kterou má být vaše nemovitost pojištěna. Dokonce u starších staveb existují pojistné smlouvy, které nebyly aktualizovány skutečně desítky let. A po 20, či 30 letech má každá nemovitost jinou hodnotu, byť je v jakémkoli technickém stavu. V případě rodinných domů se minimálně neustále zvyšuje cena pozemků (i kdyby stavba jako taková byla na demolici). V případě bytu v bytovém domě také cena za každý čtvereční metr rapidně roste (i pokud se do bytu nikdy neinvestovalo).

V České republice je dle Asociace pojišťoven stále nepojištěno cca 50% nemovitostí, což je obrovský podíl. Nepojištěnou nemovitost mají ti vlastníci, kteří pro její koupi nepotřebovali cizí finanční prostředky od banky a kteří zpravidla vlastní spíše starší nemovitosti. Jedná se převážně o lokality, které jsou v chudších oblastech. Např. staré vesnické domy, jejichž hodnota není příliš vysoká. Nicméně i pokud patří vaše nemovitost mezi cenově levnější, rozhodně je nutné pojištění uzavřít, a rovněž pravidelně aktualizovat pojistnou hodnotu. Nikdy nevíte, co se může stát. Budeme-li hovořit o „černém scénáři“, představte si, co by pro vás finančně znamenalo, začít s úplně čistým štítem (pokud by vaše nemovitost včetně veškerého vybavení, „lehla popelem“, a o všechno byste přišli). Zde upozorňuji i na nutnost pojištění domácnosti (a to i přes to, pokud máte zastaralé vybavení). Samozřejmě, jako každé pojištění, je to hra na „co kdyby“, ale nejedná se o tak drahou záležitost, abyste si nemohli dovolit mít klidné spaní. Vlastní bydlení je pro většinu z nás po materiální stránce to nejcennější, co každý z nás má. Proto byste jí měli věnovat každý rok pár desítek minut. Déle vám aktualizace pojištění opravdu nezabere.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka