Články | Odstranění věcného břemene

Odstranění věcného břemene

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Odstranění věcného břemene
30 června, 2024

Odstranění věcného břemene

Omezení vlastníka v nakládání s nemovitostí může mít více podob. Omezení může být od běžnějších omezení ve formě věcných břemen, až po složitější omezení ve smyslu exekucí a příkazů k prodeji nemovitosti. V tomto článku se však zaměříme na běžnější typ omezení, kterým je věcné břemeno.

Věcné břemeno v obecném slova smyslu omezuje vlastníka nemovitosti v nakládání s ní. Věcná břemena jsou zřizována smlouvami o zřízení věcného břemene. Existují různé typy věcných břemen. Mezi nejčastější věcná břemena patří např. právo chůze a jízdy, či věcné břemeno dožití. Jak věcné břemeno odstranit ze své nemovitosti? Odstranění věcného břemene není nikterak jednoduché, ale ne nemožné.

Věcné břemeno může být přesně, či neurčitě časově vymezené s předpokladem, že jednoho dne skončí, či bez časového určení. Např. právo chůze a jízdy může být na pozemku zapsané natrvalo, ale také může být zřízeno dočasně (např. do okamžiku rozparcelování sousedních pozemků a zpřístupnění přes jinou/obecní komunikaci). U věcného břemene dožití je jistota, že jednou zanikne. Pouze není předem známo, kdy ten, v jehož prospěch je věcné břemeno zřízeno, zemře.

V praxi si právo chůze a jízdy můžete představit následovně. V chatařské oblasti za sebou následuje několik sousedících pozemků. Všechny pozemky jsou přístupné pouze z jedné strany, a to přes pozemek první v řadě, který jako jediný sousedí s obecní cestou. Pokud nebude zajištěn přístup jiným způsobem, je jen malá šance docílit souhlasu majitelů ostatních pozemků s výmazem věcného břemene. Jednoduše by se neměli na své pozemky jak dostat. Nicméně tato situace se může změnit tím, že se například vybuduje nový mostek/lávka, nebo zrenovuje původní již řadu let nefunkční, který se nachází z druhé strany pozemků. Jestliže v jakékoli situaci najdete jinou možnou přístupovou cestu schůdnou pro všechny vlastníky pozemků, v jejichž prospěch je věcné břemeno zřízeno, je váš pozemek zbytečně znehodnocen tímto břemenem. S největší pravděpodobností nebudou sousedé souhlasit (zpravidla odmítají jakoukoli změnu), ale v případě zajištění přístupu jinou cestou lze pomocí právního zástupce docílit „očištění“ vašeho pozemku od věcného břemene. Někdy je však rychlejší způsob nabídnout určitou úplatu ostatním majitelům pozemků, za kterou budou ochotni dát vám souhlas s výmazem.

V případě věcného břemene dožití je situace složitější. Standardně zaniká až ve chvíli, kdy dojde k úmrtí těch, v jejichž prospěch je věcné břemeno zřízené. Pokud je blokována nemovitost, se kterou potřebuje majitel nakládat jinak, může být alternativou zajištění jiného (zpravidla obdobného, či lepšího) bydlení v jiné nemovitosti. S tímto však musí souhlasit osoby, jichž se právo dožití týká. Předpokladem jejich souhlasu je samozřejmě jejich svéprávnost. Je-li věcné břemeno dožití zřízeno ve prospěch osoby, která je nesvéprávná, i přes to, že dokonce není ani schopna sama v nemovitosti bydlet, výmaz věcného břemene dožití je o to složitější. Opatrovnický soud zde posuzuje i možnou psychickou újmu z faktu, že se nesvéprávné osobě prodá „střecha nad hlavou“.

Oblast věcných břemen je velice specifickou disciplínou. Na první pohled dvě naprosto stejná věcná břemena mohou mít naprosto odlišné způsoby řešení. Proto nelze jednoznačně pouze dle typu věcného břemene říci, jaký vede postup k jeho výmazu z katastru nemovitostí. Každé věcné břemeno je důležité řešit skutečně individuálně. Neexistuje jednotný „návod“ dle jednotlivých typů věcných břemen, jež by byl aplikovatelný všeobecně na všechny situace. Často vám však může rozšířit obzor pro řešení výmazu věcného břemene právní zástupce, či zkušený realitní makléř.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka