Články | Odlišná výměra nemovitosti

Odlišná výměra nemovitosti

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Odlišná výměra nemovitosti
11 prosince, 2022

Odlišná výměra nemovitosti

Při prodeji nemovitosti můžete velmi často narazit na odlišnost ve výměře nemovitosti. Odlišnost ve smyslu toho, co skutečně fyzicky naměřím, a toho, co je uvedeno a zapsáno na katastru nemovitostí.

Správného stanovení velikosti nemovitosti bývá častým problémem a u této disciplíny vzniká nejvíce chyb. Dopředu je důležité zmínit, že ať už je fyzický stav nemovitosti jakýkoli, vždy se právně převádí nemovitost s těmi hodnotami, které jsou již v katastru zapsané. V praxi se můžete setkat s tím, že i na katastru nemovitostí je zapsaná jiná velikost, než jakou zjistíte aktuálním přeměřením. Tento rozdíl může, ale nemusí být chybou.

Narážím na skutečnost, že i zápisy údajů na katastru nemovitostí se historicky vyvíjely. V minulosti se u některých bytových domů zapisovala do katastru nemovitostí čistá užitná plocha (někdy včetně lodžie, někdy bez lodžie), u jiných nemovitostí se zase můžete setkat se zapsanou podlahovou plochou. Různé zapisování velikosti nemovitostí na katastru nemovitostí souvisely i s vývojem stavebního zákona. V rámci stavebnictví rovněž docházelo k vývoji, jak plochu definovat, a tím pádem se měnilo o to, co se na katastru nemovitostí zapisovalo. Technicky se dokonce měnilo i definování jedné a té samé plochy. Například podlahová plocha jeden čas zahrnovala veškerou plochu interiéru včetně příček i nosných stěn, vyjma stěn obvodových. Následně došlo k další změně, kdy se za podlahovou plochu považovala celková plocha interiéru včetně příček, ale bez vnitřních nosních stěn a bez obvodových stěn. A samozřejmě čím větší nemovitost, tím větší rozdíly postupně vznikaly. Rovněž k velkým nepřesnostem může docházet ve chvíli, kdy se starší zástavba zrekonstruuje. Při rekonstrukci se často bourají, nebo naopak přistavují zdi. Někdy je možné zasáhnout i do nosných zdí. Úplné, či částečné odstranění zdí také zapříčiňuje odchylky od toho, co je zapsané v katastru nemovitostí. A takto bychom mohli pokračovat dále. Proto i velikosti nemovitostí včetně jejich příslušenství nejsou povinnou informací v kupní smlouvě, neboť platí to, co je aktuálně zapsané na katastru nemovitostí. Zákony, jak se plochy správně definují, se mění, a ani prodávající, či realitní makléři, nejsou často schopni konkrétní typ plochy správně zadefinovat. I když realitní makléři by rozhodně měli vědět, co prodávají. Nicméně i když se zjistí určitá nepřesnost, v případě bytu v bytovém domě není tak jednoduché v katastru nemovitostí parametr velikosti změnit. K velikosti každé bytové jednotky se váže stanovený společný podíl na společných částech domu a pozemku, a proto by se při jedné jediné změně u jedné bytové jednotky, musela zapsat změna u všech ostatních bytových jednotek. A změnu velikosti nemovitosti provede katastrální úřad vždy jen na základě geodetického zaměření. To provádět, a hlavně financovat, jen tak někdo nechce.

Občas je tedy potřeba smířit se s tím, že kupujete jinak velkou nemovitost, než jak je zapsaná v katastru nemovitostí. Každopádně v nabídce ke koupi nemovitosti by měla být uvedena vždy skutečná velikost zjištěná v době prodeje nemovitosti. Kupující tak jako tak zajímá primárně užitná plocha, a tu může prodávající, či realitních makléř, vždy s drobnými odchylkami zjistit správným a aktuálním přeměřením. Kupujete současný stav nemovitosti, a ne historický.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka