Články | Novinka u daně z nemovitosti a u HÚ

Novinka u daně z nemovitosti a u HÚ

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Novinka u daně z nemovitosti a u HÚ
2 července, 2023

Novinka u daně z nemovitosti a u HÚ

Dlouho diskutované změny u daně z nemovitosti začínají mít přesnější obrysy. Aktuální návrh směřuje příjmy z daně z nemovitosti v plné výši k obcím.

Jednou z variant u daně z nemovitosti bylo nejen její navýšení, ale také cíl směřovat část výnosů z této daně přímo do státní kasy. Vláda se podobnými opatřeními snaží bojovat se státním dluhem. Doposud vybrané daně z nemovitostí putovaly vždy do kasy obcím. Schválením nového návrhu by měly výnosy z daně napomoci snížení státního schodku. Nicméně proti tomuto návrhu stojí Svaz měst a obcí ČR, který takto navrženou změnu odmítá. Doufá, že dělení výnosu mezi obce a stát schváleno nebude, a že veškeré výnosy z daně z nemovitosti budou i nadále směřovány do kasy jednotlivých měst a obcí. Pokud by byla novela této daně schválena v podobě, kdy veškerý výnos poputuje obcím, budou obce naopak kráceny na příjmech z daní, které platí podnikatelé sídlící v dané obci. Jednalo by se o snížení podílu na dani z příjmů fyzických a právnických osob (v současné době je směřováno obcím 25,84% z celostátního hrubého výnosu z této daně). Základním úskalím pro případ, kdy by se výnosy z daně z nemovitosti dělily mezi obce a stát je skutečnost, že koeficienty pro odvod státu by byly nerovnoměrné napříč různými oblastmi, čímž by navýšení daně pro vlastníky nemovitostí nebylo stejné. V obcích, ve kterých je aktuálně koeficient jedna, by se daň zdvojnásobila, a v obcích s koeficientem dva, nebo tři, by daň stoupla pouze o 50% nebo 33%. Koeficienty se liší podle velikosti jednotlivých obcí (hlavním měřítkem je počet obyvatel v obcích). Čím vyšší koeficient, tím vyšší roční poplatek a odvod. Tak jako tak se všem vlastníkům nemovitostí roční náklady na daň z nemovitosti rozhodně zvýší, a to ať už poputuje celá daň výhradně obcím, nebo z části i do státní pokladny.

I hypoteční trh zaznamenal určitou změnu. Konkrétně v pravidlech pro poskytování hypotečních úvěrů. Změna se týká zrušení parametru DSTI. Tento ukazatel od července 2023 nebudou muset žadatelé o hypoteční úvěr splňovat. Ukazatel DSTI doposud určoval maximální výši měsíční splátky dluhu vůči čistým měsíčním příjmům žadatele. V praxi to znamená, že budou moci mít žadatelé o čtvrtinu nižší měsíční příjem, aby na hypoteční úvěr dosáhli. Zrušení parametru DSTI tak zvýší bonitu u velkého procenta žadatelů o hypoteční úvěr. Díky tomu by mohl realitní trh opětovně pookřát (zvýšení poptávky po koupi a zvýšení tržeb u bankovních institucí). Pokud by se banky vyšší poptávkou ocitly opětovně v konkurenčních boji o klienty, existuje naděje pro kupující i na snížení úrokových sazeb. Nicméně pokud by se úrokové sazby snižovaly, snížení nebude nikterak rapidní. V takovém případě se pravděpodobně zastaví pokles cen nemovitostí, které budou v nabídce k prodeji.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka