Články | Nová lhůta pro neplacení daně z příjmu z prodeje nemovitosti

Nová lhůta pro neplacení daně z příjmu z prodeje nemovitosti

Nová lhůta pro neplacení daně z příjmu z prodeje nemovitosti

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Nová lhůta pro neplacení daně z příjmu z prodeje nemovitosti
10 ledna, 2021

Nová lhůta pro neplacení daně z příjmu z prodeje nemovitosti

Do 31.12.2020 platilo osvobození od daně z příjmu pro nemovitosti prodané po 5 letech od nabytí. Nově je lhůta pro osvobození od daně prodloužena na dvojnásobek, tzn. 10 let.

Rozhodným datem tedy bude 31.12.2020. Veškeré nemovitosti, u nichž byly provedeny vklady do 31.12.2020, se budou moci řídit původní lhůtou. Tzn., že prodávající budou osvobozeni od této daně již po 5 letech, co budou nemovitost vlastnit. Vklady provedené od 1.1.2021 (včetně) se budou již řídit lhůtou novou.

Stále však zůstávají pro obě lhůty dvě společné výjimky, kdy se nebude daň hradit. Jedna za podmínky, že výnos z prodeje bude použit na obstarání vlastní bytové potřeby. Při této podmínce bude moci vlastník nemovitosti prodat i dříve, než po 5, či 10 letech, a přesto daň z příjmu hradit nebude.

Druhá podmínka se týká skutečnosti, kdy prodávaná nemovitost sloužila prodávajícímu k vlastnímu bydlení alespoň 2 roky. V případě vlastního bydlení bude majitel nemovitosti osvobozen od daně z příjmu již po dvou letech, co nemovitost vlastní. Lhůtu 5, či 10 let tedy vůbec nebude muset řešit.

Abyste byli od daně z příjmu z prodeje nemovitosti osvobozeni, nemusíte nutně za peníze jinou nemovitost koupit.  Bytovou potřebou se ze zákona o daných z příjmů rozumí i použití peněz z prodeje na např. rekonstrukci stávajícího bydlení, přístavbu, opravy, údržbu, splacení úvěru, kterým jste financovali vlastní bydlení, převod členských práv v družstvu, či vypořádání společného jmění manželů, nebo spoludědiců.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka