Články | Nezapsaná přístavba na katastru

Nezapsaná přístavba na katastru

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Nezapsaná přístavba na katastru
20 prosince, 2020

Nezapsaná přístavba na katastru

To, že si nemovitost opravíte, nebo zrekonstruujete, je v pořádku. Ale existují věci, které by měly být dány do pořádku před tím, než se podepíší kupní smlouvy. Ideálně ještě i před podpisem rezervační smlouvy. Nicméně pokud je prodej nemovitosti již zahájen a z časového hlediska nelze s prodejem nemovitosti počkat, dané nesrovnalosti by měly být v rezervační smlouvě sepsané. O čem „je řeč“?

Hovořím o technických nesrovnalostech mezi skutečností a stavem zapsaným na katastru nemovitostí. Narážím na velikost zastavěné plochy. Tyto nesrovnalosti vznikají spíše u domů a nestávají se jen u starších zemědělských usedlostí. Často si majitelé rodinných domů, či chat, vylepšují své bydlení, nebo rekreační obydlí různými přestavbami, či přístavbami. V důsledku těchto stavebních úprav často vznikne změna ve skutečné zastavěné ploše. Proto i takové přistavěné zádveří může přidělat při prodeji nemovitosti komplikace a starosti.

Není třeba se ale hned děsit, že jde o nelegální stavbu. Dle mých zkušeností z praxe je nejčastějším důvodem ne to, že stavba nebyla řádně povolena stavebním úřadem, ale jednoduše fakt, že majitelé zapomněli tuto změnu nahlásit na katastrálním úřadu podáním změnového formuláře. Není tedy nic jednoduššího, než vyplnit formulář, a spolu s ním podat na katastrální úřad geometrický plán a souhlas s užíváním stavby. Toto podání je bez správního poplatku, tzn. zdarma. Co dělat, když prodávající nedohledají ani geometrický plán, ani souhlas s užíváním stavby?

V případě souhlasu s užíváním stavby není nic jednoduššího, než zajet na místně příslušný stavební úřad do archivu. Zpravidla je nutné objednat se předem, aby složku v archivu zaměstnanci úřadu našli, a připravili ji. Veškeré originální dokumenty jsou zde uložené. Na místě si můžete vyhotovit ověřenou kopii. S geometrickým plánem to však až tak jednoduché není.

Ověřené kopie geometrických plánů není možné pořídit. Chybí-li vám geometrický plán, tak prvně (opět v archivu stavebního úřadu) zjistěte z originálu geometrického plánu, který autorizovaný geodet jej vypracoval. A pak máte dvě možnosti. Jednodušší a levnější varianta je kontaktování příslušeného geodeta s prosbou o vystavení kopie – stačí jedno vyhotovení. Geodet vám může, ale nemusí vyjít vstříc, i když jste ochotni tuto kopii samozřejmě zaplatit. V takovém případě vás čeká dražší a i časově náročnější varianta – nechat vypracovat zcela nový geometrický plán. V tomto případě to taková „rychlovka“ bohužel nebude. Než najdete geodeta, který má v relativně brzké době čas na nemovitost zajet. Může se jednat o týden, dva, tři, než objekt pojede zaměřit. Následně má nějaký čas na vypracování geometrického plánu, a teprve pak jste schopni podat změnový formulář na katastr nemovitostí. A ten má také nějaký čas na to, aby změnu zaevidoval a aby se nový poměr mezi zastavěným pozemkem a např. zahradou propsal do katastrální mapy.

Výše popsaný krok není nikterak složitý, ale může zbytečně zkomplikovat prodej nemovitosti. Ať už vzbuzením nedůvěry u kupujících, nebo při financování koupě hypotečním úvěrem. Ideální je vyřešit tento typ nesrovnalosti ještě před zahájením prodeje.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT