Články | Nájem a ubytovací služba při zdanění

Nájem a ubytovací služba při zdanění

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Nájem a ubytovací služba při zdanění
10 října, 2021

Nájem a ubytovací služba při zdanění

Před záměrem koupit nemovitost za účelem krátkodobého pronajímání doporučuji začlenit do svých kalkulaček při uvažované výnosnosti jako náklad i daň z příjmu.

Již řadu let velmi dobře funguje ubytovací služba tzv. Airbnb. Nejedná se o klasické ubytování, které nabízejí hotely a penziony, jež svou činnost provozují na základě živnostenského listu, ale přes to mají úplně stejný účel. Ubytovávat krátkodobě návštěvníky dané lokality. Jediný rozdíl tkví v hostiteli. U Airbnb se ve většině případů jedná o soukromé osoby a nikoli provozovatele klasického hotelnictví – podnikatele. V čem je tedy problém?

Problém u většiny soukromých osob provozujících krátkodobé pronájmy nastává při zdanění příjmů. Klasický příjem z dlouhodobého pronájmu je jiný typ příjmu, než z krátkodobého pronájmu. Provozování krátkodobého pronájmu je považováno za podnikatelskou činnost. A takto začínají rozhodovat první soudní stání, které absolvují provozovatelé krátkodobých pronájmů z důvodu nedostatečného/žádného zdanění příjmů z této činnosti. Dlouhodobý pronájem je legislativou považován za poskytování základní bytové potřeby – bydlení. A bydlení prostě není občasná návštěva s přespáním, nýbrž dlouhodobý nájemní vztah mezi pronajímatelem a nájemníkem. U krátkodobého pronajímání nejsou ve vztahu pronajímatel a nájemník, ale podnikatel a turista. Aktuální legislativa definuje krátkodobé pronajímání i skutečností, že při jeho provozování jsou „krátkodobým nájemníkům“ (turistům) poskytovány i další služby, které jsou zahrnuty v cenách za „obývání“ nemovitosti a za které turisté majiteli nemovitosti platí. Těmi službami jsou především úklid, výměna povlečení, zapůjčení hygienických potřeb jako jsou ručníky, fény, apod. V současné chvíli začínají „padat“ první soudní rozhodnutí na doměření plateb vůči státu ze špatně vykázaných příjmů.

Zdaňovat se musí jak příjmy z krátkodobých pronájmů, tak i z dlouhodobého pronájmu. V čem je tedy rozdíl? U příjmu z dlouhodobého pronájmu se státu odvádí pouze 15% daň z příjmu. U příjmu z krátkodobého pronájmu se státu odvádí jak daň z příjmu, tak i zdravotní a sociální pojištění, protože se jedná o podnikatelskou činnost.

Jestli-že zvažujete pořízení nemovitosti za účelem poskytování krátkodobých pronájmů, budete podnikatelem a bude nutné z příjmů odvádět jak daň z příjmu, tak i zdravotní a sociální pojištění. A přesně tyto položky je potřeba zohlednit ve svých propočtech souvisejících s výnosností. Nicméně abych nekončila tento článek úplně negativně, existuje řada položek, kterými si můžete snížit částku, kterou budete finálně zdaňovat. Jedná se primárně o odpisy nemovitosti, úroky z hypotéky, pomocí které jste nemovitost zakoupili, náklady na úklidovou a správcovskou firmu (pokud ji máte sjednanou), náklady na vybavení nemovitosti, hygienické a čisticí prostředky, atd…

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka