Články | Nájem a DPH

Nájem a DPH

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Nájem a DPH
23 června, 2024

Nájem a DPH

Rok 2021 není spojen jen s Covidovou pandemií. V tomto roce došlo také k významné změně v daních ve spojitosti s nemovitostmi. A protože je otázka daní a nemovitostí velmi často vznesena ze strany klientů, níže je popsáno malé shrnutí, jak to vlastně mezi nemovitostmi a DPH (daní z přidané hodnoty) je.

Nejen, že se dvojnásobila lhůta pro daň z příjmů při prodeji nemovitostí, které nesplňují podmínky pro neplacení daně, ale rovněž byla Parlamentem přijata novela měnící podmínky pro odpočet DPH u nájemního bydlení.

Pronajímatelé nemovité věci mohli při pronájmu jinému subjektu/osobě, která byla rovněž plátcem DPH, uplatnit daňový odpočet. Změna se týká všech nemovitostí, které jsou určené k bydlení, tzn. pronájmu rodinných domů, ale i bytových jednotek. A koho se daná změna týká a od kdy?

S platností od ledna 2021 není možné uplatňovat odpočet DPH u pronájmu všech nemovitostí určených k bydlení bez ohledu na to, kdy majitel danou nemovitost získal do vlastnictví. Nenechte se tedy mýlit, že se tato změna týká pouze těch plátců DPH, kteří nabyli nemovitost do vlastnictví až v době platnosti, resp. účinnosti této změny. Ať už tedy kupujete nyní nemovitost k pronájmu, nebo jste ji zakoupili před 1.1.2021, na odpočet DPH z pronájmu můžete zapomenout.

Od 1.1.2021 není možné podrobit zdanění nájem:

  1. a) stavby rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,
  2. b) obytného prostoru,
  3. c) jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru,
  4. d) stavby, v níž je alespoň 60% podlahové plochy této stavby nebo části stavby, je-li pronajímána tato část, tvořeno obytným prostorem,
  5. e) pozemku, jehož součástí je stavba rodinného domu, obytný prostor nebo stavba podle písmene d), s níž je tento pozemek pronajímán,
  6. f) práva stavby, jehož součástí je stavba rodinného domu nebo stavba podle písmene d), s níž je právo stavby pronajímáno.

Stanovení parametrů, jaká stavba je určena pro trvalé bydlení, vychází především z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; vyhlášky č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka