Články | Nahlížení do katastru – nová pravidla

Nahlížení do katastru – nová pravidla

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Nahlížení do katastru – nová pravidla
2 května, 2021

Nahlížení do katastru - nová pravidla

Mnohým z nás, a nejen realitním makléřům, je velmi dobře známá aplikace nahlížení do katastru nemovitostí. Z pohodlí domova, či kanceláře, si tak můžete pod konkrétním katastrálním územím dohledat konkrétní pozemek, dům, či bytovou jednotku v bytovém domě.

V současnosti je volně přístupná a navíc zcela zdarma informace o osobě, která danou nemovitost vlastní a kde bydlí. Respektive jaká je jeho trvalá adresa. Stejně tak v nahlížení do katastru pod konkrétní nemovitostí naleznete, zda se k ní váže nějaké věcné břemeno, zástavní právo, či zda není na nemovitosti např. exekuce.

Informace, které jsou viditelné za poplatek, jsou rodná čísla vlastníků, typ věcných břemen a typ a výše závazků věřitelů. Zároveň i typ nabývacího titulu a informace, kdy a jak současný vlastník svou nemovitost nabyl do vlastnictví. Pokud jsou v části „C“ listu vlastnictví nějaké zápisy o exekuci, zpravidla dohledáte, který exekutorský úřad danou exekuci vymáhá.

Od začátku roku 2021 měl Katastrální úřad problémy s dobou odezvy, která způsobovala dlouhé načítání požadovaného kroku a mnohdy i kolabování systému. Spousta subjektů využívá tuto veřejnou databázi jako nástroj pro získávání informací. Získané informace jsou často využívané pro různé marketingové, či statistické účely. Kolabování systému způsobil extrémní nárůst nezákonného vytěžování databáze softwarovými roboty. V důsledku četných kolapsů byla posílena technologická infrastruktura. Ta však z dlouhodobého hlediska není řešením.

Od 1.6.2021 bude pro plnohodnotné fungování aplikace rozsah veřejných informací omezen. Zobrazovat se budou pouze základní informace o nemovitostech a právě probíhající řízení. Jméno vlastníka, či jména účastníků řízení již nikoli. Kompletní informace a údaje budou dostupné dvěma cestami. Buď přes Portál národního bodu pro identifikaci a autentizaci (pro přihlášené uživatele), tzv. eidentita.cz, nebo pomocí účtu Dálkového přístupu do katastru nemovitostí. Doposud veřejně dostupné informace budou i nadále zdarma. Nový způsob užívání nahlížení do katastru nemá zhoršit uživatelský komfort, ale zabránit nezákonnému vytěžování a shromažďování informací.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka