Kde se nachází úroková sazba v polovině roku 2017?
17 července, 2017
Co u Vás rozhoduje o výběru banky pro čerpání hypotečního úvěru?
14 srpna, 2017

Co jsou registry? Seznamy dlužníků pro bankovní a nebankovní instituce.

Co je v registrech za lidi? Všichni ti, kteří mají jakýkoli finanční závazek u některé z těchto institucí (úvěr, leasing, atd.).

Co je zde o vás uvedeno? Informace o finanční situaci (jaké máte úvěry, v jaké výši, zda řádně splácíte, atd.).

Co tyto informace ovlivňují? Vaši bonitu, důvěryhodnost a to, zda vám instituce umožní další půjčku.

Jaké typy registrů rozeznáváme?

Bankovní registry (centrální registr úvěrů – CRÚ a bankovní registr klientských informací – BRKI)

Nebankovní registry (zájmové sdružení právnických osob – SOLUS a nebankovní registr klientských informací – NRKI).

Máte-li záznam, je to tedy opravdu konečná?

Není tedy pravdou, že pokud máte záznam v registru, je to konečná. Záznam mají automaticky všichni, kdo mají jakoukoli půjčku, úvěr, hypotéku, či splácí výrobek nebo službu na splátky. Konečná je pouze pro toho, u kterého najde instituce záznam negativní (nesplácí včas, nebo vůbec, apod). Může se stát i to, že ačkoliv jste řádnými dlužníky, tzn. dodržujete všechny podmínky a termíny splácení svých dosavadních závazků, instituce vám další úvěr nepovolí. Jde o tzv. „předlužení“, kdy si každá instituce vyhodnocuje dle svých individuálních kritérií, zda na vás další zadlužení nebude vzhledem k vaší aktuální finanční situaci již přespříliš.

A co dělat, když už bohužel negativní záznam v registru máte?

Rozhodně tento problém neignorujte a začněte jej včas řešit. Vše se dá vyřešit. Často využívanou variantou je splátkový kalendář, někde pomůže refinancování dluhu, apod. Variant je hodně.

Nejste si jistí, zda nebo jaký záznam máte?

Požádejte o výpis z konkrétního registru.

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka