Články | Lze darovanou nemovitost vrátit?

Lze darovanou nemovitost vrátit?

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Lze darovanou nemovitost vrátit?
12 května, 2019

Lze darovanou nemovitost vrátit?

Fakt, že dar, či dědictví není nikdo povinen přijmout, je obecně známý. Jak je to však v situaci, kdy (zaměříme-li se pouze na darování) darovanou nemovitost darovaný přijme, ale časem vzniknout okolnosti, na základě kterých bude jedna či druhá strana chtít dar vrátit?

Moc často se v praxi vracení darované nemovitosti neděje, ale spíše než tím, že by nevznikaly důvody vrácení, je malé procento vracených nemovitostí dané spíše neinformovaností a neznalostí, že taková možnost za určitých podmínek vůbec existuje. U dárce i obdarovaného může důvodů k vrácení darované nemovitosti být hned několik.

Nejčastějším důvodem žádosti dárce o vrácení daru bývá nevhodné chování obdarovaného. Jedná se o situaci, kdy obdarovaný dárci úmyslně, či hrubou nedbalostí ublíží, nebo jednorázově nesplní nebo pravidelně neplní sjednané podmínky darování. Např. kdy nedodrží vyplacení jiné strany, nebo nepečuje o nemovitost či dárce tak, jak bylo sjednáno. Dalším důvodem vrácení daru může být situace, kdy se dárce dostane do tzv. hmotné nouze. Obdarovaný tak musí dárci dar vrátit, uhradit mu obvyklou cenu daru, nebo poskytovat dárci prostředky na zajištění výživy.

Mezi nejčastější situace, při kterých se rozhodne obdarovaný dar vrátit, je bezpochyby stav nemovitosti. Uvedený důvod vzniká primárně tím, že stav nemovitosti není dostatečně prověřen, nebo popsán v darovací smlouvě. Obdarovaný tak zjistí, že např. náklady na rekonstrukci, či údržbu/zajištění nemovitosti, budou podstatně vyšší, a pro něj neúměrné. Dalším důvodem může být i nevhodné chování dárce. „Terorizovat spolubydlící“ členy rodiny může dost dobře i dárce, ne pouze obdarovaný. Může nastat situace opačná, kdy dárce svého obdarovaného začne „šikanovat“, neustále vymýšlí různé věci, které obdarovanému znepříjemňují žití, nebo dokonce začne nemovitost poškozovat.

Ať už vznikne důvod k vrácení nemovitosti na jakékoli straně, vše se dá řešit. Nicméně mějte na paměti, že základem úspěchu je, vůbec se do takové situace nedostat. Nejen kvůli nepříjemným starostem, ale také kvůli zachování a udržení dobrých rodinných vztahů. Proto i u darování nemovitosti buďte důslední!

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka