Články | Lhůty opatrovnického soudu

Lhůty opatrovnického soudu

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Lhůty opatrovnického soudu
27 února, 2022

Lhůty opatrovnického soudu

V souvislosti s převodem nemovitosti, jejíž majitel, či spolumajitel je nesvéprávná osoba, jsem často dotazována na délku procesu související s opatrovnickým soudem.

Obecně řečeno mohu konstatovat, že pokud jde vše velmi dobře, pak celý proces trvá přibližně dvojnásobek času, co běžný prodej. V současné době tedy hovoříme o přibližně 6 měsících. Doba 6 měsíců je však reálná pokud opatrovník nesvéprávné osoby samozřejmě souhlasí s prodejem, pokud není záměr prodat nemovitost zpochybňován, či dokonce někým napadán (často bývají mezi příbuznými odlišné názory na prodej majetku), a pokud není opatrovník nesvéprávného rovněž spolumajitelem předmětné nemovitosti. Je-li opatrovník podílový spolumajitel nemovitosti, nebo má nemovitost dokonce ve společném jmění manželů, přičemž druhý z manželů je nesvéprávný, je nutné pro prodej nemovitosti stanovit tzv. kolizního opatrovníka. Důvodem je vyhnutí se případnému střetu zájmu. Kolizního opatrovníka stanovuje/přiděluje rovněž opatrovnický soud a jedná se o další samostatný úkon navíc, který nelze sloučit do jednoho řízení, ve kterém požádáte opatrovnický soud o souhlas s prodejem a případně o souhlas s umístěním zástavního práva (pokud by nemovitost kupoval kupující pomocí hypotečního úvěru).

Jde-li vše hladce a pokud je potřeba opatrovnický soud požádat pouze o souhlas s prodejem a umístěním zástavy (a pokud samozřejmě víte, kdy a jaké dokumenty dodat, abyste eliminovali případné výzvy opatrovnického soudu na doplnění vaší žádosti), může se vše zvládnout za cca půl roku. Vždy je samozřejmě potřeba i trochu toho štěstíčka, aby např. osoba, jež bude řešit vaši žádost, třeba neonemocněla, nebo aby nebyl personál soudu z velké části např. v karanténě kvůli Covidu, atd. Tzn. půlroční doba pro převod nemovitosti, kterou vlastní nesvéprávná osoba, je skutečně luxus.

Proces převodu, jak jsem již zmínila výše, prodlužují případné neshody mezi příbuznými, vždy ho prodlužuje potřeba přidělení kolizního opatrovníka a velmi často ho prodlužuje bohužel i tzv. zásah vyšší moci ze strany omezené kapacity pracovníků opatrovnického soudu.

Jediné, čím si můžete pomoci proti případným časovým prodlevám, je dobrý výběr právního zástupce, realitního zprostředkovatele, který má s tímto typem prodeje prokazatelné zkušenosti, a pokud to jen trochu jde, tak i promyšlený výběr kupujícího (s tím by vám ale zkušený realitní makléř rovněž měl umět pomoci). Pokud nejde vše úplně hladce, anebo jsou-li potřeba další soudní „mezi úkony“ typu stanovení kolizního opatrovníka, apod., běžně se z půlroční lhůty dostanete na dobu 9 až 12 měsíců, či déle.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka