Články | Koupě bytu od osoby vlastnící celý dům

Koupě bytu od osoby vlastnící celý dům

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Koupě bytu od osoby vlastnící celý dům
14 června, 2020

Koupě od osoby vlastnící celý dům

Zvažujete koupi bytu? Myslete na to, že kupujete nejen byt samotný, ale i podíl na společných částech, o kterých v budoucnu nebudete rozhodovat jen vy.

Na trhu s nemovitostmi nacházejí kupující čím dál častěji v nabídkách ke koupi byty, které prodává právnická osoba. Ta jej zakoupila s plánem zrekonstruovat a poté byty jednotlivě rozprodat. V dnešní době není tato záležitost nic zvláštního. Střední či větší společnosti zakoupí bytový dům určený pro rekonstrukci od majitele, který jednoduše na rekonstrukci neměl dostatek financí, nebo do toho nechtěl, či nemohl investovat čas a energii. Ve spoustě případů, umožní-li to stavební úřad, společnost, která dům koupila, vybuduje v rámci rekonstrukce celého domu ještě i nově půdní byty, čímž si zvýší budoucí zisk. Proč ne? Ve starších zástavbách je v bytových domech velké množství nevyužitého prostoru, který velmi často „leží“ ladem. A to jak půdní prostory, tak například i suterény, které se rovněž dají užívat určitým způsobem. I přes to, že se jedná o běžnou záležitost, je důležité mít zodpovězené a smluvně ošetřené některé záležitosti.

Firmy, které nakupují celé bytové domy s plánem provést rekonstrukci a následně byty rozprodat, velmi často začnou s nabízením bytů ke koupi ještě před tím, než je celý proces rekonstrukce dokončen. V první řadě je důležité ujasnit si s prodávajícím, co všechno, v jakém rozsahu a do kdy bude zrekonstruováno. Zejména je důležité mít jasno v tom, co všechno bude provedeno ještě na náklady prodávajícího. Dalším důležitým bodem, který byste měli zjistit, je informace o tom, zda bude prodávající právnická osoba opravdu rozprodávat všechny prostory, nebo alespoň nadpoloviční většinu. Pokud ne a některé prostory si ponechá ve svém vlastnictví, pozor na jeho většinový podíl! Při rozhodování o jakýchkoli záležitostech v budoucnu tak může mít hlavní slovo. Neméně důležitou informací je okamžik založení a vznik společenství vlastníků jednotek (SVJ), stejně jako výše naspořených financí ve fondu oprav, se kterými bude SVJ začínat. A to především v případech, kdy prodávající nemá v plánu provést celkovou rekonstrukci. Velmi často se stává, že prodávající vyřeší pouze pohledovou část domu (fasádu, vnitřní prostory, možná vybuduje i výtah – zpravidla kvůli nově vybudovaným půdním vestavbám), ale technické zařízení budovy ponechá v původním stavu. A náklad na výměnu elektro rozvodů, vodovodů, kanalizace a plynovodu v celém domě není úplně zanedbatelný. Proto je nutné vše přesně vyspecifikovat.

Tak, jak je důležité zajímat se o technické záležitosti, neméně důležité jsou i právní skutečnosti. Případná věcná břemena máte možnost vidět zapsaná na listu vlastnictví ke konkrétní bytové jednotce. Co ale nemusí být v katastru nemovitostí zapsáno, je platná nájemní smlouva na dobu neurčitou. V těchto případech můžete po nabytí nemovitosti dát nájemníkovi výpověď jen z důvodů uvedených v Novém občanském zákoníku (takovým důvodem je např. potřeba nemovitosti pro vlastní bydlení). U platných nájemních smluv by tedy při koupi nemovitosti měli být na pozoru především ti kupující, kteří chtějí pořídit nemovitost na investici.

A na závěr jedno rčení – „co je psáno, to je dáno“, tudíž vše výše uvedené mějte písemně zaznamenané ve smluvní dokumentaci (detailně), kterou budete s prodávající právnickou osobou podepisovat.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka