Články | Kolaudace a prohlášení vlastníka

Kolaudace a prohlášení vlastníka

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Kolaudace a prohlášení vlastníka
16 ledna, 2022

Kolaudace a prohlášení vlastníka

Kolaudace a prohlášení vlastníka – tyto termíny jsou „skloňovány“ při nákupu novostavby jak developerem, tak i vaší bankou, která vám má koupi z části zafinancovat.

Oba termíny představují důležité dokumenty, jimiž se finalizuje výstavba. Vydání kolaudačního souhlasu a vystavení prohlášení vlastníka je okamžik, kdy oficiálně (právně) vzniknou jednotlivé bytové jednotky a je potvrzeno, že stavba je v souladu se zamýšleným způsobem užívání.

V kolaudačním rozhodnutí/souhlasu je uvedeno, že technické parametry jsou v pořádku a stavba je způsobilá k jejímu užívání. Ačkoli se jedná o jeden dokument, jeho vydání předchází velké množství různých revizních zpráv a souhlasů ze strany hasičů, hygieny, měření hluku, atd. Prohlášení vlastníka je velmi obsáhlý dokument, ve kterém je přesně specifikován každý prostor v bytovém domě, včetně jeho velikosti, umístění v domě, využití a vybavení. Jsou zde stanoveny i společné podíly na společných prostorech domu. Prohlášení vlastníka slouží jako podklad pro Katastrální úřad, na základě kterého katastr zapíše jednotlivé jednotky včetně jejich podílů na budově. Spolu s tím je na katastru zapsaná a graficky znázorněná celá budova a zpravidla jsou nově vymezeny i zakresleny v katastrální mapě nově rozdělené pozemky, jímž jsou přidělena nová parcelní čísla.

V této fázi může developer odstartovat vkládání zástavních smluv bankovních institucí, u nichž mají jednotliví kupující schválen hypoteční úvěr. Jakmile je bance předložen kolaudační souhlas a prohlášení vlastníka, vyhotoví banka zástavní smlouvy. Ty se vloží na katastr, aby se provedl zápis zástavního práva ve prospěch banky kupujícího. Ve chvíli, kdy je na katastr vložena zástavní smlouva, banka umožní čerpání hypotečního úvěru na účet developera (stačí návrh podat, není nutné čekat až na zapsání zástavního práva). Ve chvíli, kdy má developer celou kupní cenu na účtu, vyzve kupující k podpisu kupní smlouvy. „Ruku v ruce“ s podpisem kupní smlouvy již developer zpravidla umožňuje fyzické předání bytové jednotky včetně příslušenství. Nečeká na to, až budou kupující zapsáni jako majitelé v katastru nemovitostí. Přepisy vlastnických práv na kupující jsou vkládány na katastr developerem dávkově – např. po dvaceti/třiceti kupních smlouvách. A protože kupující začínají splácet hypoteční úvěr již od načerpání hypotečního úvěru, je vždy snaha předat kupovanou jednotku k nastěhování co nejdříve. Než se napodepisuje příslušné množství kupních smluv a než katastr provede zápisy kupujících, jde řádově o několik týdnů, kdy by se zbytečně čekalo jen na dořešení těchto administrativních záležitostí. Tuto dobu mohou kupující využít již pro vybavení nemovitostí nábytkem a pro stěhování.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka