Články | Když je nemovitost dědictvím

Když je nemovitost dědictvím

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Když je nemovitost dědictvím
25 července, 2021

Když je nemovitost dědictvím

Obecně je známým faktem, že zemře-li majitel nemovitosti, je potřeba nechat vypracovat pro dědické řízení (notáře) odhad nemovité věci pro dědický účel. Důvodem je přesné stanovení odměny pro notáře, která se vypočítává dle celkové hodnoty pozůstalosti, jež dědicové nabydou do vlastnictví. Jak se ale chovat k movitým i nemovitým věcem do doby, než bude dědické řízení dokončeno?

Zpravidla jsou povinni (a je to ve většině případů i v jejich zájmu) postarat se o věci zemřelého ti, kteří budou v roli dědiců. V první řadě je nutné si uvědomit, že dokud nebude dědické řízení uzavřeno, nemá nikdo z řad příbuzných, či přímí dědicové, právo jakkoli s movitými i nemovitými věcmi nakládat. Zákaz manipulace se však týká libovolného užívání věcí, nikoli toho, že s věcmi budou příbuzní manipulovat z důvodu jejich zabezpečení. Typickým příkladem je zajištění nemovité věci.

V první řadě je potřeba co nejdříve nemovitou věc navštívit a zkontrolovat její interiér i exteriér, tzn. vypnout všechny spotřebiče, jsou-li zapojeny v zásuvkách, zkontrolovat, zda je všude zavřená voda a ideálně i zavřít hlavní uzávěr vody. Měl-li zemřelý například domácí zvířata, či hospodářská zvířata, tak zajistit jejich odvoz, či převzít péči o ně. Ideálně vypnout i pojistky od elektro rozvodů a zavřít hlavní uzávěr plynu. Důležité je také zkontrolovat zavření všech oken, vrat a dveří včetně jejich uzamčení. Zároveň z praxe doporučuji v den, kdy budete nemovitost poprvé kontrolovat a zajišťovat, pořídit fotodokumentaci, jak nemovitost vypadá a jaké je její vybavení. Spolu s tím, pokud se v nemovitosti nachází cokoli cenného (finance, šperky, sbírka cenných uměleckých předmětů, apod.), doporučuji tyto předměty důkladně zabalit, odvézt a uskladnit do bezpečí. Prázdné nemovitosti se bohužel velmi snadno mohou stát cílem zlodějů, neboť na úředních deskách obcí je zpravidla vyvěšeno parte zemřelého. A hlavně v malých obcích je pro zloděje velmi snadno zjistitelné, která nemovitost je zemřelého (primárně je to snadné zjistit u rodinných domů). Pokud v nemovitosti nezůstal např. pozůstalý manžel/ka, je obecně známo, že nemovitost bývá po dobu několika týdnů zcela opuštěná. Jedná-li se o malou obec, kde sousedské vztahy fungují jinak, než ve velkých obcích a městech, je dobré poprosit například i sousedy, zda by alespoň z venku čas od času mohli nemovitost obejít a podívat se, zda nejsou porušená okna, či zámky u hlavních dveří, apod.

V případě, že po pozůstalém zůstane například automobil, je potřeba zajistit, aby vozidlo např. nepřekáželo někde na vozovce, či nezůstalo na nějakém veřejném prostranství, kde by zavazelo, nebo se lehce stalo terčem vandalů, či zlodějů.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka