Články | Kdy prodat dům? Je lepší čekat na jaro?

Kdy prodat dům? Je lepší čekat na jaro?

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Kdy prodat dům? Je lepší čekat na jaro?
28 října, 2018

Kdy prodat dům? Je lepší čekat na jaro?

Po utvrzení v tom, že jste se opravdu rozhodli váš dům prodat, velmi často přichází otázka, kdy je ideální prodej zahájit? Termín zahájení prodeje domu by měl být stanoven na základě dvou základních principů. Já osobně tyto principy nazývám principem „potřeby prodávajícího“ a principem „vlastností domu“. Pojďme si tyto principy blíže vysvětlit.

Princip potřeby prodávajícího tkví v souboru všech faktorů, které prodávající chce, či potřebuje řešit. Velmi důležitý je důvod prodeje a vše, co se k tomuto důvodu váže. Např. zdědili jste nečekaně dům, a protože se jedná o něco, s čím jste nepočítali a nejsou s ním spojené ani příliš vysoké náklady, nejste „tlačeni“ jeho prodej řešit co nejrychleji, ale můžete vyčkat na ideální období pro jeho prodej – viz. druhý princip „vlastnosti domu“ (vysvětleno níže). Nebo se může jednat o prodej vašeho vlastního domu, ve kterém aktuálně bydlíte, ale protože např. nezvládáte splácet vysokou hypotéku, nebo jste se rozhodli pro jiné bydlení (těch důvodů existuje mnoho), mohou být spojeny s prodejem stávající nemovitosti důvody, na základě kterých není na co čekat. Potřeba co nejdříve splatit z peněz za prodej domu dluh vůči bance, nebo jste si třeba našli jinou nemovitost, kterou jste se rozhodli koupit, ale její koupě je závislá na penězích získaných z prodeje. V popsaných případech hraje velkou roli čas, a proto si nemůžete dovolit se zahájením prodeje přílišně otálet.

Druhý princip (princip vlastnosti domu) řešte vždy až ve chvíli, kdy máte jasně vyřešen princip první. Pokud jste si vyhodnotili vaše potřeby tak, že na základě okrajových podmínek v daném čase „není na co čekat“, pak bez ohledu na druhý princip začněte s prodejem domu ihned. Vyhodnotíte-li si však svou situaci tak, že si můžete dovolit prodej domu v klidu promyslet a naplánovat (tzn. že nejste „tlačeni“ okrajovými podmínkami k získání peněz z prodeje co nejrychleji), pak rozhodně stojí za to, zabývat se principem „vlastností domu“. Ten vás navede na to, kdy pro vás bude optimální prodej zahájit. Již z názvu druhého principu vyplývá, že se jedná o vlastnosti a parametry, které váš dům má. Důležitá je lokalita, typ domu, jeho stav, výše nákladů na provoz (údržba, zálohové platby, pojistné, atd.), okolí domu, zahrada, atd. Uvedu na příkladu: nemá-li váš dům zahradu, jsou-li s ním spojené vysoké pravidelné náklady, je-li ve špatném technickém stavu, u kterého hrozí, že každým dnem, kdy se problémy neřeší, může chátrat, tudíž i ztrácet svou hodnotu a atraktivnost v očích kupujících, apod., pak nemáte důvod nezahájit prodej okamžitě, klidně i na podzim, či v zimě. Má-li však váš dům přidanou hodnotu např. v pěkné zahradě (která je na jaře a v létě pěkně rozkvetlá, voňavá, s třeba i pěkným venkovním posezením), a neexistují-li jiné okolnosti, které by nasvědčovaly vaší potřebě prodat dům co nejdříve, pak si počkejte na přívětivější roční období, které učiní váš dům v očích kupujících mnohem atraktivnější a tím i chtěnější. Vlastností domu je celá řada a je potřeba umět si je správně vyhodnotit ve spojitosti s každým ročním obdobím.

Kromě výše uvedených principů ještě nezapomínejte na jednu podstatnou skutečnost. Tou je aktuální a předpokládaná situace na trhu z hlediska kupujících. Narážím tím na sílu poptávky potenciálních kupujících, s níž úzce souvisí i situace na bankovním trhu. Stále se zpřísňují podmínky financování – striktnější pohlížení bank na bonitu klienta (příjmy, celková zaúvěrovanost, výše vlastních finančních prostředků) a rostoucí úrokové sazby. Úvěry se kupujícím prodražují a ztěžuje se schopnost na ně dosáhnout, což má velký dopad na to, jak „drahou“ nemovitost jsou a postupně budou schopni si pořídit. I toto jsou faktory, které je potřeba při rozhodování, kdy začít s prodejem nejen domu, ale vesměs jakékoli nemovitosti, zvážit. I finální cena, kterou jste schopni za prodej své nemovitosti získat, je v čase různá.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka